پربازدیدترین رسانه صنعت بیمه


بیمه تعاون 1500 میلیارد ریالی می شود

شرکت بیمه تعاون سرمایه خود را به مبلغ 1500 میلیارد ریال میرساند.

به گزارش ریسک نیوز،بیمه تعاون در نامه ای  به سازمان بورس  اعلام کرده که قصد دارد سرمایه را از 280 میلیاردریال به مبلغ 1500 میلیاردریال برساند.
این شرکت بیمه ای در این  نامه تاکید کرده که  سرمایه جدید از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته وسایر اندوخته ها تامین می شودضمن اینکه  این افزایش سرمایه به منظور رعايت مقررات و الزامات مصوبه هيئت وزيران در ارتباط با حداقل سرمايه موسسات بيمه و افزايش سطح توانگري شرکت صورت می گیرد.

 این افزایش سرمایه در تاریخ 3 مرداد 96 به تصویب هیئت مدیره رسید و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی به سازمان بورس ارسال شد.