پربازدیدترین رسانه صنعت بیمه


سهم بیمه اتکائی امین در پرداخت خسارت نفتکش سانچی

بیمه اتکائی امین به صورت مستقیم از طریق بیمه البرز و قرارداد مازاد خسارت این شرکت بیمه ای و همچنین از طريق قراردادهای بیمه مرکزی در اين خسارت مشارکت دارد.

به گزارش ریسک نیوز،شرکت بیمه اتکایی امین اعلام کرد که  آمادگی دارد تا پس از بررسی و تایید گزارش کارشناسی خسارت، در اسرع وقت سهم خود از خسارت بدنه و ماشین آلات نفتکش را پرداخت کند.

این شرکت به صورت مستقیم از طریق بیمه البرز و قرارداد مازاد خسارت این شرکت بیمه ای و همچنین از طريق قراردادهای بیمه مرکزی در اين خسارت مشارکت دارد.

گفتنی است بیمه اتکائی امین اعلام کرده  که با توجه به برخورداری شرکت از پشتوانه مناسب ذخایر خسارتهای معوق و احتساب IBNR  45% در ذخایر سال مالی منتهی به 31/06/1396 احتمال کاهش در سود پیش بینی شده بیمه اتکایی امین برای سال مالی منتهی به 31/06/1397 به دليل پرداخت سهم خسارت فوق متصور نمی باشد.

این شرکت بیمه اتکائی همچنین تصریح داشته ، با توجه به افزایش توان صنعت بیمه در سالهای اخیر، به نظر می رسد در صورتیکه درصد بیشتری از بیمه بدنه و ماشین آلات شرکت ملی نفتکش در داخل کشور پوشش داشت، صنعت بیمه کشور برای جبران خسارت فوق با مشکلی مواجه نمی شد.