پربازدیدترین رسانه صنعت بیمه


در آستانه واگذاری سه شرکت بیمه ای

قابل توجه وزیر اقتصاد؛ تحرکات شبه دولتی ها برای خرید سهام بیمه های واگذار شده شدت یافت

در حالی طی سه روز آینده بازار بیمه شاهد واگذاری سهام دولتی سه شرکت بیمه ای البرز ، آسیا و اتکائی امین خواهد بود که برخی تحرکات از سوی دولتی ها و شبه دولتی برای تصاحب سهام این شرکتهای واگذار شده به چشم می خورد.

به گزارش ریسک نیوز،بر اساس اطلاعیه سازمان بورس قرار است 17.34 درصد سهم دولت در شرکت بیمه البرز 16 بهمن ماه،18.84 درصد سهم دولت در بیمه آسیا در 17 بهمن ماه و سهم 11.44 درصدی دولت در بیمه اتکائی امین در فرابورس عرضه می شود.


به نظر می رسد ، بر خلاف طیب نیا ، وزیر پیشین اقتصاد ، کرباسیان  در واگذاری سهم دولت در بازار بیمه مصمم بوده و در نهایت زمان واگذاری ها اعلام شده است اما انچه که تردید ها در خصوص نحوه گذاری ها را افزایش داده تحرکات برخی شرکتهای دولتی و شبه دولتی در خرید سهام شرکتهای بیمه مشمول واگذاری است.

گفته می شود برخی شبه دولتی ها  و شرکتهای  دولتی در صددند تا سهام البرز ، آسیا و اتکائی امین را خریداری کنند که بی تردید این اقدام ، نحوه خصوصی سازی این سه شرکت را زیر سوال می برد.

به نظر می رسد در صورت موفقیت دولتی و شبه دولتی ها در خرید سهام دولتی شرکتهای بیمه واگذار شده ،انتقاد ها از این نحوه واگذاری افزایش خواهد یافت چرا که همواره از سوی کارشناسان نسبت به  ورود شبه دولتی ها و حضور دولت در اداره شرکتهای به اصطلاح واگذار شده انتقاد وجود داشته است.

لازم بذکر است که در صورتیکه شرکتهای شبه دولتی به طریق مزایده یا مذاکره این شرکتها را خریداری کنند این امر سبب باقی ماندن تصدی گری دولت خواهد شد که این امر منجر به دخالت مستقیم یا غیر مستقیم دولت در اداره این شرکتها و حتی عزل و نصب ها خواهد شد.
به نظر می رسد ، وزارت اقتصاد برای در مصون ماندن از انتقادات احتمالی باید وسواس لازم در نحوه واگذاری سهم دولت در سه شرکت بیمه مزبور را اعمال گرداند و حداقل مجموعه های دولتی تابعه وزارت اقتصاد را که در پی خرید سهام این سه شرکت هستند بتواند تحت کنترل خود داشته باشد و مانع این اقدام از سوی انها گردد.

در حال حاضر یکی از انتقاداتی که به شرکتهای بیمه البرز ، آسیا و دانا وارد است تاثیر مستقیم دولت در نحوه اداره و انتصابات این شرکتهاست که  در صورت واگذاری به بخش خصوصی مدیران عامل این شرکتها به نحوه شرکتهای خصوصی منتصب خواهند شد در غیر این صورت و با تداوم حضور دولتی ها نحوه مدیریت و انتصابات این شرکتها بی تردید به سیاق گذشته باقی خواهد ماند.

وزیر اقتصاد در حالیکه اهتمام لازم در واگذاری باقیمانده سهام دولت در این شرکتها را بکاربسته باید در نحوه واگذاری ها نیز دقت لازم را بعمل اورد .

به گزارش ریسک نیوز و بر اساس اطلاعیه این سازمان، 17.34 درصد سهم دولت در شرکت بیمه البرز 16 بهمن ماه با ارزشی بالغ بر 884 میلیارد و 425 میلیون ریال به صورت بلوکی در بورس عرضه می شود و خریدار باید ضمن پرداخت 30 درصد ارزش آن به صورت نقد، بقیه را در اقساط چهار ساله تسویه کند.
عمده سهام بیمه البرز اکنون در اختیار شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان، شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین، موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر، شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت، شرکت تعاونی خردمندان صابر عصر است.
همچنین دولت 18.84 درصد در بیمه آسیا سهم دارد که قرار است این سهام به شکل بلوکی 17 بهمن ماه در بورس عرضه شود؛ ارزش این واگذاری بیش از 832 میلیارد و 123 میلیون ریال اعلام شده و خریدار باید 30 درصد آن را به شکل نقدی بپردازد و بقیه مبلغ در طی چهار سال قابل تسویه است.
عمده سهام این شرکت بورسی اکنون در اختیار شرکت پویا فراز کیش، شرکت سرمایه گذاری ای.اف.ج.اچ کیش، موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه بگیر و از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها، شرکت تعاونی خردمندان صابر عصر و سرمایه گذاری توسعه معین ملت قرار دارد.
بیمه اتکایی امین، سومین شرکت بیمه ای است که 18 بهمن ماه آینده سهم 11.44 درصدی دولت در فرابورس عرضه می شود؛ ارزش این واگذاری که به شکل بلوکی و ترجیحی و با پرداخت 30 درصد نقدی انجام می شود 409 میلیارد و 547 میلیون ریال اعلام شده است.
شرکت سرمایه گذاری های خارجی، شرکت سهامی بیمه ایران، بیمه آسیا، توسعه کسب و کار سبا، سرمایه گذاری صبا تأمین، بیمه ایران معین، بیمه البرز، بیمه دانا عمده سهامداران این شرکت هستند.