پربازدیدترین رسانه صنعت بیمه


اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی ارتقاء یافت /رئیس مرکز فاوا منصوب شد

اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی به مرکز ارتقا یافت.

به گزارش ریسک نیوز از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، با توجه به تأکید همتی بر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت بیمه و به منظور افزایش سطح نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه و توسعه زیرساخت های فناوری در صنعت بیمه، اداره کل فناوری اطلاعات به سطح مرکز ارتقا یافت.

براین اساس همتی طی حکمی سید قاسم نعمتی را به ریاست این مرکز منصوب کرد.