پربازدیدترین رسانه صنعت بیمه


امضای تفاهم نامه همکاری بیمه تعاون با شرکت ERS آذربایجان در حوزه بیمه های عمر

تفاهم نامه همکاری میان شرکت بیمه تعاون با شرکت ERSکشور آذربایجان بابت صدور بیمه نامه های مسافرت خارجی برای مسافران جهت ورود به کشور آذربایجان منعقد گردید .

به گزارش ریسک نیوز،تفاهم نامه همکاری میان شرکت بیمه تعاون با شرکت ERSکشور آذربایجان بابت صدور بیمه نامه های مسافرت خارجی برای مسافران جهت ورود به کشور آذربایجان منعقد گردید .

در این نشست که با حضور مظلومی مدیر عامل شرکت بیمه تعاون ،  امین علی اف مدیرعامل و سرکان طالبلی عضو هیئت مدیره شرکت ERSکشور آذربایجان ،  همتی مدیر بیمه های اشخاص و  قدس مدیر استان آذربایجان شرقی بیمه تعاون برگزار شد ، ضمن برشمردن اهمیت وجود بیمه نامه های مسافرتی برای مسافرین خارج از کشور ، مقرر گردید تا با همکاری سفارت آذربایجان و مبادی ورودی کشور آذربایجان ،بیمه نامه های مسافرت خارجی توسط شرکت بیمه تعاون صادر گردد.