پربازدیدترین رسانه صنعت بیمه


بورس شفاف‌تر شد/ بهبود روند افشای اطلاعات ناشران بازار سرمایه + جدول

نگاهی به آمارها نشان می دهد روند افشای اطلاعات ناشران بازار سرمایه بهبود یافته است.

به گزارش ریسک نیوز، یکی از ابعاد بسیار مهم در شفافیت اطلاعات، افشای به موقع آن می باشد. در این راستا ناشرانی که بصورت پذیرفته شده و یا درج شده وارد بازار سرمایه کشور می شوند، مطابق با دستورالعمل های موجود موظف هستند در بازه های زمانی مشخص نسبت به افشای اطلاعات خود اقدام نمایند.

بر این اساس سازمان بورس و اوراق بهادار همواره کوشیده است تا با ابزارهای در اختیار خود علاوه بر بهبود چارچوب های افشای اطلاعات از نظر صحت و دقت اطلاعات افشا شده بر الزام رعایت بازه های زمانی مورد اشاره اهتمام ورزد و ناشران را با ابزارهای تشویقی و تنبیهی به افشای به موقع اطلاعات ترغیب نماید. البته همکاری بسیار نزدیک ناشران با سازمان بورس در این حوزه بسیار موثر بوده است.

در این راستا در کنار رسیدگی به تخلفات ناشران متخلف، از پاییز 1396 پس از عملیاتی شدن دستورالعمل جدید افشای اطلاعات، موارد مرتبط با بازه های زمانی قانونی، و نیز موارد تاخیر در افشای اطلاعات برای ذینفعان ناشر مورد نظر (مدیر مالی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره) در قالب پیامک ارسال می گردد که نقش بسزایی در کاهش چشمگیر تاخیر در افشای اطلاعات داشته است.

در ذیل آمار مربوط به موضوع فوق همراه با توضیحات مرتبط ارایه می گردد.

جدول زیر تعداد اطلاعیه های قابل انتشار در سامانه کدال همراه با وضعیت آنها، برای صورتهای مالی و گزارش فعالیت ماهانه به تفکیک زمانهای سررسید ارایه اطلاعات در 4 سال گذشته درج شده است.

برای اینکه اعداد فوق بتواند در بازه های زمانی ارایه اطلاعات قابلیت مقایسه داشته باشند، از تبدیل به درصداستفاده شده است.

ستون آخر مربوط به میانگین تاخیر در انتشار اطلاعات بر اساس تعداد روز می باشد. در این ستون تاثیر تاخیر در اطلاعات منتشر نشده در نظر گرفته نشده است.

برای مشاهده روند موجود در اطلاعات این درصدها بصورت نمودار ارایه شده است.

در نمودار شماره 1 روند انتشار بموقع اطلاعات و عدم انتشار اطلاعات آورده شده است.

در نمودار شماره 2 روند انتشار اطلاعات با تاخیر تا 30 روز و بیشتر از 30 روز با هم مقایسه شده است.

در نمودار شماره 3 روند میانگین تعداد روز تاخیر در ارایه اطلاعات لحاظ شده است.

همانگونه که در نمودار1بوضوح قابل مشاهده می باشد درصد افشای اطلاعات بموقع از 32% در فروردین 93 به 86% در اسفند 96 افزایش یافته است که نشانگر اهتمام سازمان بورس و ناشران بر افزایش شفافیت در بازار سرمایه می باشد. همچنین در خصوص عدم انتشار اطلاعات از 44% در فروردین 93 به 5% در اسفند 96 کاهش یافته است.

طبق آنچه در جدول فوق نیز قابل مشاهده می باشد و نیز در نمودار3 نشان داده شده است، در اسفند ماه 96 از 487 اطلاعیه قابل انتشار، 86% بموقع و بدون تاخیر منتشر شده اند، و 14% باقی مانده نیز با میانگین تاخیر 3 روز منتشر شده اند که نشانگر تعهد ناشران در ارایه بموقع اطلاعات میباشد.

چنانچه از نمایش اطلاعات در نمودار های ارایه شده، قابل مشاهده است در دو مقطع زمانی تغییر رفتار ناشران در انتشار بموقع اطلاعات قابل ملاحظه می باشد. مقطع اول در تیر و مرداد سال 1395 که انتشار بموقع اطلاعات به سطح حدود 15% افت داشت و با تمهیدات سازمان بورس مبنی بر معرفی متخلفین به مراجع ذیصلاح پیگیری تخلفات در ماههای بعد از آن رشد چشمگیری در افشای بموقع اطلاعات رخ داده است. مقطع زمانی دوم مربوط به پاییز سال 1396 می باشد که دستورالعمل جدید افشای اطلاعات به ناشران اعلام گردید و پیگیری های لازم برای رعایت آن انجام شد و همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد، موعدهای افشای اطلاعات به ذینفعان ناشر اطلاع رسانی گردید تا از این طریق تعهد ناشر به افشای بموقع افزایش یابد.

امید است با ادامه روند موجود گامی در ایجاد بازاری کارا و شفاف برداشته شود.

منبع: تسنیم