پربازدیدترین رسانه صنعت بیمه


صدور مجوز ادامه فعالیت کوثر در رشته شخص‌‌ثالث

مجوز ادامه فعالیت شرکت بیمه‌‌‌کوثر در رشته شخص‌‌ثالث ازسوی بیمه ‌مرکزی صادر شد.

به گزارش ریسک نیوز به تقل از روابط‌عمومی و اعلام مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه‌کوثر؛ این شرکت به‌دلیل بهره‌مندی از نیروی‌انسانی توانمند و خبره، نرم‌افزار مناسب و نیز امکان پرداخت خسارت حداکثر تا 72ساعت و دارابودن 32سرپرستی و 164کارشناس خسارت سیار در سراسر کشور و بالاترین سطح توانگری، توانست این مجوز را دریافت کند.

مسعود یوسفی خاطرنشان‌کرد: کاهش پنج‌درصدی نرخ بیمه‌نامه شخص‌ثالث براساس آیین‌نامه ماده "18" قانون شخص‌ثالث در این شرکت اجرایی شده است.