مطالب مرتبط با اویارحسین

با کسب مجوز فعالیت در مناطق آزاد از بیمه مرکزی

شعبه جزیره کیش بیمه پارسیان افتتاح شد

مدیرعامل بیمه پارسیان گفت:

جایگاه نامناسب بیمه عمر در ایران

درچهارمین جشنواره ملی تجلیل از تلاشگران کیفیت کشور صورت گرفت

اهدا تندیس بلورین جشنواره تلاشگران کیفیت به مدیرعامل بیمه پارسیان

از تاریخ ۲۹ تا ۳۱مرداد سال جاری برگزار شد

حضور فعال بیمه پارسیان در اولین همایش و نمایشگاه تخصصی صنعت ایران در ترکمنستان

بیمه پارسیان به ازای هرسهم ۴۵۰ریال سود تقسیم کرد

همایش سراسری نمایندگان بیمه پارسیان برگزار شد

  1. 1