مطالب مرتبط با توانگری مالی

آمار منتشر شده بیمه مرکزی نشان داد:

بیمه دانا در رتبه نخست توانگری مالی

توانگری مالی شرکت های بیمه در سال ۱۳۹۳ منتشر شد

۲ شرکت بیمه فاقد توانگری مالی شناخته شدند / وضعیت مناسب بیمه های خصوصی در ایفای تعهدات

با تمرکز بر ریسک ورشکستگی

کارگاه توانگری مالی شرکتهای بیمه برگزار می شود

دیدگاه رئیس کل بیمه مرکزی درباره تجمیع شرکت‌های بیمه

بازار بیمه گنجایش حضور ۵۰ شرکت بیمه‌ای را دارد

گزارش رئیس کل درباره صنعت بیمه :

هشدار نسبت به از دست رفتن توانگری مالی بیمه ها/در هیچ جا نظرات تخصصی بیمه را مد نظر قرار ندادند

بررسی ضعف برنامه پنجم توسعه در خصوص صنعت بیمه

لزوم ایجاد بانک اطلاعات شرکت های بیمه /حذف انحصار دولتی از صنعت بیمه در برنامه ششم توسعه ضروری است

مدیر عامل این شرکت خبر داد

گشایش نماد بیمه دی در شهریور ماه

  1. 8
  2. 9
  3. 10
  4. 11
  5. 12