مطالب مرتبط با خسارت

پرداخت خسارت تصادفات تا سقف ۶۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال بدون ترسیم کروکی

"تگرگ" امشب را جدی بگیرید

دونالد ترامپ دادگاهی شد

غرامت ۴۵ میلیون دلاری برای حادثه برخورد کشتی نروژی در خلیج فارس

آیا صنعت بیمه دچار پدیده زیگارنیک شده است؟

رونمایی از عابدزاده بعد از تصادف (عکس)

  1. 4
  2. 5
  3. 6
  4. 7
  5. 8
  6. 9
  7. 10
  8. 11
  9. 12
  10. 13