مطالب مرتبط با رئیس‌جمهور آمریکا

اقدام اتمی آمریکا درباره ترکیه

نیویورکر: ترامپ تماس گرفت، روحانی جواب نداد

  1. 1