مطالب مرتبط با رشدحق بیمه

واکنش صنعت بیمه به اپیدمی کرونا ویروس در کشورهای مختلف / مهدی مهدوی

آستانه خرید مشتریان بیمه و اشتباه فروشندگان بیمه // محمدعلی سلیمانیا

ضرورت اصلاحات فوری آیین نامه 96

12 چالش اساسی سامان دهی نمایندگان عمر فروش // از «ابهام در مصادیق تخلفات» تا «مکانیزم معیوب بازخرید» // تبعات منفی ایجاد شبکه های هرمی

ضریب واقعی خودباوری در صنعت بیمه چند است؟ / محمود فراهانی

نمایندگان بیمه بخوانند؛

2میلیون تومان در آمد ماهانه هر نماینده // از اعمال نفوذ برخی بیمه‌گذاران بزرگ در شرکت‌های بیمه جلوگیری می کنیم

پایداری درآمدهای شرکت های بیمه در چه وضعیتی است؟ / از بیمه های عمر تا سرمایه گذاری ها +نمودار

قابل توجه شرکتهای بیمه

ریسک نیوز بررسی کرد: نمودار مقایسه ای کرونا در ایران و 19 کشور جهان / ایران بدون بیمار حاد اما مرگ و میر بالا!+نمودار

گفتگوی خواندنی بیمه داری نوین با محسن صالحی از نزدیک ترین دوستان مرحوم فخارزاده

ماجرای اهتزاز پرچم ایران در ام. دی. آر. دی // آرزوی فخارزاده چگونه برآورده شد؟ +مطالبی خواندنی برای فروشندگان عمر و انجمنهای صنفی

افزایش ضریب نفوذ بیمه یا ضریب فساد بیمه / محمود فراهانی

حسین کریم خان زند تشریح کرد؛

نسبت حق بیمۀ دریافتی و ضریب خسارت درمان و مخاطرات پیش رو

مدیر عامل بیمه سینا تشریح کرد:

انحراف منفی 3/72 درصدی ضریب نفوذ بیمه در ایران نسبت به جهان

نگاه مسئولانه به ضریب نفوذ / محمود فراهانی

در گردهمائی بزرگ شبکه فروش در 13 آذر چه گذشت!// مطالبات شبکه فروش از مقامات بیمه ای چه بود؟

در پنل نقش فناوری اطلاعات در ضریب نفوذ بیمه مطرح شد؛

تفاوت معنادار سرمایه گذاری آی تی در بیمه و بانک // پارادوکس مهندسان آی تی و بیمه چی ها

  1. 1