مطالب مرتبط با ریسک نیوز

شورای عالی بیمه آیین نامه کارگزاری های برخط را ابلاغ کرد // اعلام رسمی شرایط فعالیت استارت آپها

پاسخ های استارت آپ بیمیک به یک خبر ریسک نیوز

تخلف آشکار یک استارت آپ با واکنش نهاد نظارتی روبرو شد // به نام استارت آپ به کام نماینده بیمه!

قابل توجه نهادهای نظارتی و وزارت اقتصاد

ریسک نیوز راهکارهای ارتقاء سلامت در صنعت بیمه را بررسی کرد

در تقدیر از شبکه بیمه در باب تجربه دیروز ریسک نیوز // محمود فراهانی

سلسله مقالات ریسک نیوز از تجارب عینی یک بیمه گر ایرانی در کانادا (قسمت دوم)

مالیات ونقش آن در رشد بیمه های عمر کانادا // چند نماینده ایرانی در صنعت بیمه کانادا فعالیت می کنند// وضعیت نماینده های دو شغله در کانادا

سلسله مقالات ریسک نیوز از تجارب عینی یک بیمه گر ایرانی در کانادا

بیمه های عمر در شاد بودن مردمان کانادا چقدر موثر است ؟ + تشریح بیمه های عمر کانادا در 2018

  1. 1