مطالب مرتبط با سندیکای بیمه

برنامه دیگر کاندیدای دبیر کلی سندیکا اعلام شد // مقابله با خسارت های تقلبی و صوری جهت کاهش ضریب خسارت

محمد کریمی در گفتگو با ریسک نیوز:

در صورت تایید سندیکا، برنامه هایم را در اختیار رسانه ها قرار می دهم// خود را متعهد به اجرای مفاد اساسنامه می دانم

انتخابی بر یا برای سندیکا؟

اجماع مدیران عامل بر یکی از صاحب نظران صنعت بیمه جهت دبیر کلی سندیکا

ریسک نیوز بررسی کرد؛

تصویب اساسنامه سندیکا مهم تر است یا برگزاری انتخابات؟ // شناسائی عارضه

آغاز جو سازی های رسانه ای سایپا علیه صنعت بیمه // مصوبه سندیکا برای فروش بیمه نامه با خودروهای سیار مقابل سایپا

متدولوژی انتخابات سندیکای بیمه گران شفاف نیست// یک پیشنهاد؛ برنامه کاندیدهای دبیر کلی در پورتال سندیکا بارگذاری شود

متن پیش نویس اصول اخلاق حرفه ای صنعت بیمه در سندیکا // فراموش شده های بازار بیمه

شاخص های اساسنامه جدید سندیکا برای دبیر کل چیست؟ // تعویق مجدد انتخابات سندیکا و احتمال هشدار نهاد نظارتی// حلقه قدمای صنعت بیمه برای انتخاب کاندیداتور

با احتمال کاندیداتوری کریمی به عنوان دبیر کلی سندیکای بیمه گران منتشر شد؛

زندگینامه محمد کریمی ، رئیس کل پیشین بیمه مرکزی // از خرقان تا آفریقا!

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9