مطالب مرتبط با صنعت بیمه

امضای تفاهم نامه های فراقانونی بین شرکت های بیمه و کارگزاری ها ممنوع شد

پیشنهاد مدیر عامل دومین بیمه عمر تخصصی به فروشندگان عمر در دوران کرونا

تحلیل رئیس پژوهشکده بیمه از آثار کرونا

بیمه‌گران عمر با بیشترین چالش‌ها مواجه خواهند شد

آیا شما رهبری بر قلوب هستید یا رهبری آسیب زننده؟! / هادی دستباز

نگاهی به مسیر توسعه اکچوئران مستقل در یک میز سخن(قسمت دوم)

کدام شرکت بیمه احتمال ورشکستگی خود را بر اساس مدل اکچوئری محاسبه کرده است؟/ برخورد با تخلفات اکچوئران رسمی

بلایای طبیعی، بیمه اتکایی و بازار سرمایه

تقدیر سلیمانی از روابط عمومی نهاد نظارتی

بازنشر

یک تحلیل گر رسانه : به مدیران روابط عمومی اجازه ابتکار عمل دهید / روابط‌عمومی‌ها جاده صاف‌کن بنگاههای اقتصادی

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9