مطالب مرتبط با صنعت بیمه

هم افزایی حلقه مفقوده جامعه ازیابان خسارت

یک پیشنهاد برای هم افزایی ارزیابان خسارت: ایجاد وب سرویس متمرکز برای کاهش تقلبات بیمه ای

مدیران روابط عمومی شرکتهای بیمه بخوانند؛

پیشنهاد به روابط عمومی های شرکتهای بیمه / تشکیل «صندوق مشترک توسعة فرهنگ بیمه»

سه مدیر ارشد بیمه، اقتصاد سخت98 را چگونه توصیف کردند؟ // انقباض زیر چتر انضباط

راننده محوری در دنیا چگونه است؟ // تلماتیک در شخص ثالث

رعایت حال بیمه گزار یا حفظ منافع بیشتر بیمه گر / عباسعلی کاوه

یازده مانع بنیادین بر سر راه شکوفایی صنعت بیمه کشور(قسمت اول)/ سید مهدی احمدی

  1. 1