مطالب مرتبط با صنعت بیمه

ضرورت اصلاحات فوری آیین نامه 96

12 چالش اساسی سامان دهی نمایندگان عمر فروش // از «ابهام در مصادیق تخلفات» تا «مکانیزم معیوب بازخرید» // تبعات منفی ایجاد شبکه های هرمی

رئیس شورای عالی بیمه خبر داد:

اعطای مجوز تاسیس به موسسات تضمین در دستور کار است

همراهی بیمه آرمان با موسسه محک

خاموشی انجمن صنفی های شبکه فروش در هیاهوی بحران کرونا

برای نخستین بار؛

بیمه سامان پوشش «مسوولیت شهروندی» را عرضه کرد

مقایسه عملکرد یازده ماهه 98 و 97 از چه حکایت می کند؟

رشد منفی بیمه های باربری و مهندسی // خصوصی ها می تازند + نمودار

آیا پاندومی کرونا صدور بیمه نامه های جدید را مختل می کند؟ // کرونا تهدیدی برای بیمه های زندگی

برای اولین بار در صنعت بیمه صورت گرفت؛

مقایسه بیمة عمر در ایران و جهان // درآمد ناشی از بیمه های عمر در کجا سرمایه گذاری می شود + نمودار های مقایسه ای

بیمه گذاران شخص ثالث نگران دریافت نکردن کد یکتا نباشند

وب سایت بیمه اتکائی امین منتشر کرد؛

تاثیرات احتمالی ویروس کرونا بر بیمه اتکایی

تفسیری بر مهم ترین نکات آمار عملکردی صنعت بیمه در 11 ماهه 98 + جدول

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10