مطالب مرتبط با عملکرد شرکت‌بیمه

تفسیری بر مهم ترین نکات آمار عملکردی صنعت بیمه در 11 ماهه 98 + جدول

عملکرد شرکت‌های بیمۀ خصوصی در سال 97 در ضریب خسارت و کارمزد پرداختی

کدام شرکتها کمترین و بیشترین کارمزد را به نمایندگان و کارگزاران پرداخت کردند؟

  1. 1