مطالب مرتبط با مجمع بیمه

ترفند تطبیق اطلاعات خودروئی و بیمه ای / نماینده متخلف شناسائی شد

نه راهکار عملیاتی برای مبارزه با فساد در صنعت بیمه // رسول رحمتی نودهی

بیایید به جای حرف، کمی هم عمل کنیم!

سهم ما در پیشگیری از فساد چقدر است ؟// از ولع قیچی کردن ربان شعبه تا ایجاد تالی فاسد

دژ پسند : آلودگی و فساد در برخی شرکتهای بیمه احساس می شود

  1. 1