مطالب مرتبط با مدیر بیمه

بیایید به جای حرف، کمی هم عمل کنیم!

ریسک نیوز بررسی کرد: علت عدم انتشار ماهانه آمار شرکت های بیمه چیست؟

بیایید به جای حرف، کمی هم عمل کنیم!

سهم ما در پیشگیری از فساد چقدر است ؟// از ولع قیچی کردن ربان شعبه تا ایجاد تالی فاسد

بر اساس ارایه پیشنهادات به نهاد ناظر؛

احتمال تغییر در نحوه احراز صلاحیت روسای شعب بر اساس آیین نامه 90

  1. 1