مطالب مرتبط با مهمترین هدف

آیا شما رهبری بر قلوب هستید یا رهبری آسیب زننده؟! / هادی دستباز

نگاهی به مسیر توسعه اکچوئران مستقل در یک میز سخن(قسمت دوم)

کدام شرکت بیمه احتمال ورشکستگی خود را بر اساس مدل اکچوئری محاسبه کرده است؟/ برخورد با تخلفات اکچوئران رسمی

جزئیاتی از چگونگی تاسیس شرکت بیمه اتکائی سامان

در گفتگو با مدیر بیمه های زندگی شرکت باران تشریح شد؛

جزئیات بیمه نامه ترنم شرکت بیمه باران / محصولی برای علاقمندان به سرمایه گذاری

ضرورت انعطاف نهاد ناظر در مقابل شرکت‌های بیمة موفق / احمد رضا ضرابیه

«باران» در آغاز راه «ترنم» را روانه بازار کرد

برای نخستین بار؛

بیمه سامان پوشش «مسوولیت شهروندی» را عرضه کرد

  1. 1
  2. 2