بانک و بورس

بانک و بورس

دلار ۲۲۰۰ تومان

بانک مرکزی به منظور کنترل بازار ارز و ممانعت از "سفته‌بازی" که آن را عامل اصلی در نوسانات بازار می‌داند طرحی را در…