بیمه

بیمه

قول بیمه ایران به خاندوزی

خاندوزی با انتقاد از حضور مکرر و صف‌های طولانی در نمایندگی‌های بیمه ایران در شعبه جنوب تهران، گفت: بیمه ایران وعده…