مقالات

مقالات

تعامل آفریدنی است

تردید نباید کرد که تعامل خلق کردنی است و اینگونه نیست که تنها با یک حضور تعامل شکل گیرد. همان اشتباهی که برخی…