مقالات

مقالات

پشت APIهای آبی دریا نیست

بسیاری از بانک‌ها به سمت ایجاد سوپرمارکت‌های مالی فراگیر در قالب پلتفرم‌ها رفته‌اند و بیمه می‌تواند مکمل مجموعه…

منهای صفر / آزاده محسنی

آیا اهداف بیمه مرکزی از تشکیل کمیته ارزیابی عملکرد مدیران بیمه‌ای محقق شده است؟آیا نتایج عملیاتی این کمیته در قالب…