مقالات

مقالات

گام به 1402

سال 1401 هم به پایان رسید. اولین سال قرن جدید. سالی که داستان بسیار داشت و احتمالاً تاریخ درباره آن کتاب‌ها خواهد…

فصل فروریزی استقلال

سال‌هاست که استقلال بانک و بیمه مرکزی به عنوان دو تنظیم‌گر مهم در بازار مالی کشور مطرح و نقدها و بررسی‌ها به شور…

پایه‌های توسعه گفتمان

وجود ذی‌نفعان جدید در قالب رفتارهای جدید و به ناچار حذف مدل‌های قدیمی و ذی‌نفعانی که نتوانند خود را متحول کنند…

تعامل آفریدنی است

تردید نباید کرد که تعامل خلق کردنی است و اینگونه نیست که تنها با یک حضور تعامل شکل گیرد. همان اشتباهی که برخی…