مقالات

مقالات

گام مهم دولت

به گزارش ریسک نیوز،معرفی 575 نفر از بدهکاران بانکی به قوه قضاییه در حالی صورت می‌گیرد که این موضوع در چند سال…