میزگرد

میزگرد

پل های ارتباط

شیرکانی: زمانی وضعیت دارندگان صندوق‌ها و سهام در بورس را مورد بررسی قرار دهید، متوجه می‌شوید که سهم شرکت‌های بیمه…

نماینده تنهاست!(بخش اول)

ایمانی مهر:آیا آنچه نامش تحول دیجیتال است لزوماً یک پارادایم شیفت است به این مفهوم که قرار است شبکة فروش حذف شود یا…