نقدی بر ماده یک آیین نامه شماره ۶۸ /// تفکیکی مغایر با اصول بازار های بیمه در جهان

هادی دستباز: این تفکیک که شرکت بیمه زندگی مجاز به صدور بیمه نامه حوادث نباشد مغایر عرف و اصول در بازارهای پیشرفته است به ویژه این که مقام ناظر ایجاد محدودیت برای شرکت های بیمه زندگی کرده که در این بازار تورمی برای فروش بیمه های زندگی وقت و سرمایه صرف می کنند ، و از طرفی می توانند این پوشش را به عنوان الحاقیه ضمیمه بیمه نامه های خود صادر کنند

ریسک نیوز:در ماده یک ایین نامه شماره ۶۸ ، بیمه های حوادث از شمول بیمه های زندگی استثنا شده در این راستا سوالات زیادی مطرح گردیده که هادی دستباز ، کارشناس صنعت بیمه بدان پاسخ داده است.
این کارشناس صنعت بیمه می گوید : در تمام کشورهای پیشرفته در زمینه بیمه های اشخاص بیمه حوادث انفرادی و گروهی در طبقه بندی بیمه های اشخاص قرار دارد. شرکت بیمه وقتی می تواند از کار افتادگی دایم و کامل ناشی از حادثه و یا فوت ناشی از حادثه را به عنوان بک الحاقیه ضمیمه بیمه نامه های‌عمر و مستمری صادر نماید چگونه نمی تواند آن را به صورت انفرادی و با گروهی صادر کند؟

وی اذعان می دارد :در امریکا شرکت های بیمه دارای تقسیم بندی بشرح زیر هستنند
 ⁃ بیمه های اموال
 ⁃ بیمه های اشخاص
 ⁃ بیمه منازل مسکونیHome owner Policy.
 ⁃ بیمه های مختلط اموال و اشخاص
بنا براین این تفکیک که شرکت بیمه زندگی مجاز به صدور بیمه نامه حوادث نباشد مغایر عرف و اصول در بازارهای پیشرفته است به ویژه این که مقام ناظر ایجاد محدودیت برای شرکت های بیمه زندگی کرده که در این بازار تورمی برای فروش بیمه های زندگی وقت و سرمایه صرف می کنند ، و از طرفی می توانند این پوشش را به عنوان الحاقیه ضمیمه بیمه نامه های خود صادر کنند.
این کارشناس صنعت بیمه می گوید : اگر مجوز داده شده به اولین شرکت بیمه اشخاص ( بیمه دانا ) بررسی شود ملاحظه خواهد شد که مجاز بوده که در کلیه رشته های بیمه اشخاص ، عمر ، مستمری ، بازنشستگی، حوادث و درمان فعالیت نماید.

وی تصریح می دارد: امیدست که ریاست کل بیمه مرکزی ایران نسبت به اصلاح این بند از ایین نامه شماره ۶۸ اقدام فرمایند تا گشایشی در وضع شرکت های بیمه زندگی ‌پدید اید و اگر نیاز به کار کارشناسی و یا ارایه مستندات بازار های پیشرفته است بنده آمادگی دارم در کنار همکاران بیمه مرکزی ایران این مستندات را ارایه کنم

بر اساس گفته های این کارشناس بازار بیمه، با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران و تاثیر ان بر فروش بیمه های زندگی ، باید امکان بیشتری جهت مانور و فعالیت شرکتهای بیمه تخصصی عمر در ایران وجود داشته باشد که مجوز صدور بیمه نامه حوادث نیز یکی از راهکارهای ایجاد نواوری در محصولات برای شرکتهای تخصصی خواهد بود.

گفتنی است،در حال حاضر دو شرکت بیمه تخصصی عمر خاورمیانه و باران در ایران فعالیت می کنند که به زعم کارشناسان اگر راهکاری خلاقانه ای برای فروش بیمه های زندگی نداشته باشند ، نمی توانند انتظارات صنعت بیمه را محقق سازند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

44  −  35  =