متدولوژی انتخابات سندیکای بیمه گران شفاف نیست// یک پیشنهاد؛ برنامه کاندیدهای دبیر کلی در پورتال سندیکا بارگذاری شود

اگر چه ساختار کلی سندیکا به گونه ای است که نتوانسته در قدو قامت و اندازه های یک تشکل اثر گذار ظاهر شود اما اعمال رفتار های حرفه ای در انتخابات و گزینش نامزدهای دبیر کلی حداقل کاری است که می توان برای عینیت بخشی به این تشکل صنفی که در قانون بیمه مورد توجه قرار گرفته انجام داد

ریسک نیوز: با قوت گرفتن برگزاری انتخابات سندیکا تا قبل از پایان مردادماه آمد وشدهای انتخاباتی نیز محسوس تر شده است از برگزاری های شام های انتخاباتی تا دورهمی ها برای انتخاب کاندیدای پیشنهادی.
اما شاید در این میان پرداختن به نحوه معرفی متقاضیان کاندیداتوری به صنعت بیمه ضروری باشد از آن جهت که آیا این متدولوژی برای معرفی یک تشکل صنفی مناسب است؟ ان هم نهاد صنفی که به دلیل تصریح نامش در قانون بیمه، شان و جایگاه ویژه ای بدان بخشیده شده و بدون شک با سایر تشکل ها و اصناف دیگر قابل قیاس نیست.
به استناد ماده 75 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران کلیه موسسات بیمه بازرگانی عضو سندیکا شناخته می شوند و شاید بتوان گفت کمتر نظام صنفی در قوانین مربوطه مورد توجه قرار گرفته است .
از عدم اثرگذاری سندیکا در قامت یک نهاد صنفی منسجم که بگذریم( در گزارش های دیگر به تفصیل بدان پرداخته شده است) انچه که مسلم است تجارب سالیان سال فعالیت سندیکا نشان می دهد روش شفاف و حرفه ای جهت پرزنت و معرفی متقاضیان دبیر کلی کمتر وجود داشته تا جائی که دورهمی های هیاتی ، شام های انتخاباتی و گزینش های رفاقتی بر روشهای حرفه ای پیشی گرفته است.
به نظر می رسد برای اینکه به سندیکای بیمه گران ایران مرتبه و اعتبار بخشیده شود برای یکبار هم که شده متقاضیان کاندیداتوری باید فراتر از دور همی های معمول بنگرند و البته مدیران عامل نیز بیش از علاقه جهت حضور در مهمانی های انتخاباتی باید به دنبال کاندیدی باشند که برنامه ای منسجم و مدون برای سندیکا ارایه می دهد.
آنچه که می تواند تعیین کننده دو سال آتی سندیکا باشد نه نشستهای انتخاباتی که برنامه مدون ، عملیاتی ، منسجم و مبتنی بر نقشه راه است.
اگر چه ساختار کلی سندیکا به گونه ای است که نتوانسته در قدو قامت و اندازه های یک تشکل اثر گذار ظاهر شود اما اعمال رفتار های حرفه ای در انتخابات و گزینش نامزدهای دبیر کلی حداقل کاری است که می توان برای عینیت بخشی به این تشکل صنفی که در قانون بیمه مورد توجه قرار گرفته انجام داد.
در این راستا پیشنهاد می شود ، برای اینکه مدیران عامل بتوانند انتخابی خارج از تعارف های روزمره و گزینش های هیاتی انجام دهند ، نامزدهای دبیر کلی سندیکا ، برنامه های مدون خود را در سایت سندیکا درج کنند تا کلیه ذینفعان بیمه بتوانند این برنامه ها را بررسی و واکاوی کنند در این صورت دیگر نیازی به مهمانی و دورهمی نیست و اعضاء سندیکا بدور از تعارفات دوستانه و رودربایستی ها می توانند برنامه کاندید خود را حلاجی و در نهایت تصمیم اخر را اتخاذ کنند..
شاید بهتر باشد ، مدیران عامل که سفیران انتخاب شایسته هستند پیش از هر چیزی اتکاء به برنامه های کاربردی و عملیاتی را در دستورکار انتخابهای خود قرار دهند تا این رویه، حسن ختامی باشد بر گزینش های سنتی .
از طرفی به نظر می رسد مدیران بیمه ای جدای ازینکه کدام نامزد انتخاباتی را شایسته رای خود می دانند ، پس از انتخاب دبیر کل خود را متعهد به پایبندی شخص منتخب بدانند

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

6  ×    =  60