عضو کارگروه مقابله با تقلب در بیمه های اتومبیل بیمه مرکزی منصوب شد

سید اصغردفین، به عنوان عضو کارگروه مقابله با تقلب در بیمه های اتومبیل بیمه مرکزی منصوب گردید.

مدیر کل دفتر مرکزی حراست بیمه مرکزی ایران اعلام کرد: با عنایت به ابلاغ رئیس کل بیمه مرکزی مبنی بر تشکیل کارگروهی در خصوص مدیریت، هماهنگی، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات تقلبات بیمه ای و نظر به معرفی مدیرعامل آن شرکت، سید اصغر دفین مدیر حراست شرکت بیمه دانا به عنوان عضو کارگروه مقابله با تقلب در بیمه‌های اتومبیل بیمه مرکزی ایران منصوب می شود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

1  ×  7  =