سهم صدای شبکه فروش در شورایعالی بیمه محقق می شود؟/ ایمان ایزدی مقدم

به قدمت صنعت بیمه در ایران ، شبکه نمایندگان و کارگزاران در این صنعت در خط مقدم فروش بیمه نامه فعالیت نموده اند . نمایندگان در صنعت بیمه به نوعی هم خریدار خدمت هستند و هم فروشنده خدمت بدین معنا که باید بیمه نامه را به مشتری بفروشند و برای آنکه مشتری بیمه نامه را خرید کند ، باید قدرت چانه زنی داشته باشند تا به قیمت مناسبی بیمه نامه را از شرکت بیمه تهیه نمایند.

نمایندگان بیمه همواره از امنیت شغلی سخن گفته اند که این امنیت را ندارند ، چه بسا این امنیت از سوی شرکت بیمه یا بیمه گزار دچار مشکل می گردد و این نماینده است که به استناد آئین نامه 75 بیمه مرکزی و به تشریح در ماده 16 ، در قبال بدهی بیمه گزار مسئولیت تضامنی دارد.

قوانین و آئین نامه های بیمه ای در قبال نمایندگان بیمه بیشتر تحکمی است و معدود قوانینی وجود دارد که از نماینده حمایت می کند .

در بازاری که روزگاری صرفا 4 شرکت بیمه ای فعالیت می نموده است و بازار بیمه نیز محدود بوده است امروز حداقل 30شرکت بیمه ای نشسته اند و به قول بیمه چی ها، کیک بیمه بزرگ نشده بلکه کسانی که از این کیک آنهم یک برش  آن سهم می برند بیشتر شده اند .

در این فضای کسب و کار است که حضور گروههایی سودجو پدید می آید تا شبکه فروش را تخریب نماید و پرتفو دزدی ، دامپینگ و فعالیت های غیر قانونی شکل می گیرد.

در این فضای کسب و کار است که پرتفویی که توسط نماینده بازاریابی شده ، متاسفانه گاهی بیمه گزار را شرکت ها ترغیب می کنند بجای ارجاع کار از طریق نماینده ، بصورت مستقیم پرتفو را بیاورد . یا تسهیلات و تخفیفات را به گونه ای ارائه می کنند کارها به سمت خاصی جهت پیدا کند.

وقتی فضای کسب و کار امنیت ندارد و شما به آینده شغلی خود اطمینان نداری تلاشی هم برای تغییر وضع موجود نمی شود ، دلسرد می شوی و علاقه ای به نوزایی و افزودن بر سبد بیمه ای خود نداری.

با حضور مجدد دکتر همتی در راس بیمه مرکزی ، نور امیدی برای توجه به شبکه فروش در صنعت بیمه تابید و اولین ثمره آن نشست رئیس کل در جمع هیئت مدیره کانون و انجمن های صنفی نمایندگان بیمه بود. جلسه ای که در آن شبکه فروش دغدغه های خود را به گوش عالی ترین مقام صنعت بیمه رساند . شبکه فروش سهم صدایش در شورایعالی بیمه را مطالبه می نماید.

جان مایه کلام رئیس کل بیمه مرکزی در این دیدار را می توان در این جمله یافت که : کانون ها و انجمن های صنفی صنعت بیمه باید در صنعت بیمه نفوذ داشته باشند و شرکت ها با ثبت کانون و انجمن صنفی، مسیر را برای ارتباط نزدیکتر نهاد ناظر و نمایندگان  شرکت های بیمه آماده و تسهیل کنند.

اهمیت دادن به جایگاه انجمن های صنفی نمایندگی و شبکه فروش بعنوان افرادی که در خط مقدم فروش حضور دارند ، هیچ سودی اگر برای شرکت بیمه نداشته باشد در حداقل ترین نگاه ، به حیات شرکت های بیمه کمک می کند چرا که بیمه های خرد و جذب نقدینگی را نمایندگان حقیقی و حقوقی تآمین می کنند.

با تغییر قانون شخص ثالث و یکسان سازی نرخ حق بیمه ، پایان تخفیفات غیر فنی در بیمه شخص ثالث فضای کسب و کار برای جماعتی از شبکه فروش که چشم به ثالث فروشی داشتند تنگ تر شد و نمایندگانی می توانند ادامه حیات دهند که بیاموزند غیر ثالث ، سایر رشته های بیمه ای را نیز می توان فروخت اما در این مسیر نیاز به حمایت شرکت بیمه دارند و امید می رود این نگاه حمایتی از نماینده بیمه در شرکت های بیمه پررنگ تر شود.
منبع:ریسک نیوز

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

58  +    =  68