نماینده مجلس: قانون بیمه مرکزی باید اصلاح شود/ همتی : تمهیدات لازم برای حذف کامل نظام تعرفه را فراهم می کنیم

زارع : بیمه مرکزی متاسفانه ابزار نظارتی قوی برای کنترل بازار ندارد و ای ابزار فعلی نمی تواند تامین کننده کنترل بر شرکتهای بیمه باشد./ همتی : تمهیدات لازم برای حذف کامل نظام تعرفه را برقرار می کنیم اما این مهم زمان بر است و نیاز به ابزار نظارتی قوی دارد.

به گزارش ریسک نیوز،رحیم زارع ، نماینده مجلس در گفتگوی تلفنی با برنامه تیتر شب سبما که با حضور همتی ، رییس کل بیمه مرکزی انجام شد ،ضمن اشاره به ضعف نظارت در بیمه مرکزی اذعان داشت:از آنجا که در قانون بیمه مرکزی شرکتهای بیمه باید میزام مشخصی را نزد بیمه مرکزی اتکایی اجباری کنند این متکی بودن سب می گردد بیمه مرکزی نظارت را به خوبی انجام ندهد و به نوعی به نظارت ، شریک شرکتهای بیمه باشد ، درست به همین دلیل است که برکاهش تدریجی این اتکایی اجباری تاکید شده است.

وی ضمن تاکید بر لزوم تبدیل نظارت تعرفه ای بر نظارت مالی تصریح کرد:بیمه مرکزی متاسفانه ابزار نظارتی قوی برای کنترل بازار ندارد و ای ابزار فعلی نمی تواند تامین کننده کنترل بر شرکتهای بیمه باشد.

زارع با تاکید بر اینکه بیمه مرکزی ابزار نظارتی دقیقی ندارد ، متذکر شد:آیین نامه توانگری مالی نیز دارای اشکالاتی بوده و کامل جامع نیست .

وی همچنین تاکید کرد: قانون بیمه مرکزی باید اصلاح شود و این کار باید با همکاری دولت و مجلس انجام گیرد.

زارع در عین حال بر ضرورت پیاده سازی نظام نظارت مالی به جای تعرفه ای تاکید کرد.

گفته های زارع در برنامه تیتر شب در حالی است که رئیس کل بیمه مرکزی دراین برنامه تایکد کرد: نمی توان از اتکایی اجباری به این راحتی گذشت چرا که سیستم نظارتی و رقابتی در بازار باید منسجم باشد و تا ابزار جایگزینی نباشد نمی توانیم اتکایی اجباری را برداریم.

همتی اذعان داشت: اگر اتکایی اجباری نبود بیمه مرکزی نمی توانست به بیمه توسعه کمک کند .

وی تاکید کرد: رقابت بدین مفهوم نیست که تا جایی پیش رویم که بدون ابزار های مناسب شرکتهای را به مرز ورشکستگی برسانیم.

وی در پاسخ به زارع متذکر شد: ما خوشحال می شویم مجلس ابزار نظارتی  جدیدتری را در اختبار بیمه مرکزی قرار دهد.

همتی تصریح کرد :  تمهیدات لازم برای حذف تعرفه ها دیده نشد و به همبن دلیل بود که بازار دچار چالش گردید.

رببس کل بیمه مرکزی تصریح کرد:  تمهیدات لازم برای حذف کامل نظام  تعرفه  را برقرار می کنیم اما این مهم زمان بر است و نیاز به ابزار نظارتی قوی دارد.

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

46  −  42  =