وقتى بیمه مرکزى انرژى خود را صرف جزئیات کند ازوظایف اصلى اش غافل می ماند

رئیس کل بیمه مرکزی در واکنش به گزارش "نقدی بر اجبار کارگزاران به ..."

رئیس کل بیمه مرکزی : ” وقتى بیمه مرکزى انرژى خود رامصروف جزئیات کند ازوظایف اصلى واساسیش غافل خواهد شد در این راستا بنده بانویسنده مقاله هم عقیده هستم.”

به گزارش ریسک نیوز،روز چهارشنبه ریسک نیوز گزارشی در خصوص تصمیم اخیر بیمه مرکزی مبنی بر متحدالشکل شدن اقلام تبلیغاتی کارگزاران منتشر کرد با عنوان "نقدی بر اجبار کارگزاران به استفاده از اقلام تبلیغاتی متحد الشکل" دراین راستا عبدالناصر همتی ، رئیس کل بیمه مرکزی ، به این گزارش واکنش نشان داده و صراحتا اعلام کرد:"مقاله نقدى براجبار کارگزاران …حرفى است حسابى، وقتى بیمه مرکزى انرژى خود رامصروف این نوع کارها کند ازوظایف اصلى واساسیش غافل خواهد شد در این راستا بنده بانویسنده مقاله هم عقیده هستم."

بر اساس این گزارش طی این مقاله تصریح شده بود، اگر چه که بیمه مرکزی به عنوان نهاد بالادستی موظف بر نظارت بر ذینفعان صنعت است و در این زمینه خاص می تواندبر طبق آیین نامه های موجود بر اقلام تبلیغاتی کارگزاران نظارت موثر داشته باشد اما این مهم می تواند از طریق تعریف یکسری استانداردهای کلی باشد به عنوان مثال نمادها باید از یکسری شاخص های مورد نظر که بر طبق سیاستهای موجود است برخوردار باشد اما اگر به گونه ای باشد که اختیار عمل را از شبکه فروش و سایر ذینفعان بگیرد بدون شک ناقض خلاقیت بوده و نوآوری به راحتی رنگ می بازد.

ضمن اینکه بیمه مرکزی به جای نظارت حداکثری می تواند با فراهم نمودن زمینه رشد و ارتقاء انجمن های صنفی کارگزاران ، نمایندگان و شبکه فروش و البته با تعریف ابزارهای کنترلی کارا از طریق ان انجمن ها ، زمینه نظارت موثر را فراهم آورد.

این گزارش حاکی است ، یک مقام مسوول نیز در بیمه مرکزی در واکنش به این گزارش عنوان کرد:نقد مناسبی بود اما چند نکته شایان ذکر است ١.این اقلام قبلا مورد به مورد برای هر کارگزار  توسط بیمه مرکزی تأیید می شد که وقت گیر بود ٢.رقابت إز أشکال این اقلام با إستاندارد شدن  به سمت تولید محتوا برای جلب بیمه گذار سوق داده می شود ٣.باید مردم  کار گزاران بیمه را بانماد مشخص إز سایر عرضه کنندگان بیمه تمییز دهند.

وی البته در خصوص نهاد نظارتی به جزییات ابراز داشت: این را قبول دارم که در مقررات به جزییات پرداخته است اما ما فقط مقررات را اجرا کردیم.

گفتنی است در این مقاله بر لزوم تجدید نظر مقام ناظر در محلهای نظارت تصریح شده است و تاکید گردیده نظارتهای حداکثری مانع رشد شبکه فروش می شود در عین حال که  متحدالشکل بودن جزئیات اقلام تبلیغاتی کارگزاران ناقض فنون بازار یابی و اصول حرفه ای تبلیغات است.

لبنک کامل مقاله را در  https://risknews.ir/news/97334/ بخوانید.

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  −  1  =  1