جمهوری آفریقای مرکزی خطرناک‌ترین نقطه جهان در سال ۲۰۱۶

در آخرین بررسی جهانی مشخص شد جمهوری آفریقای مرکزی خطرناک‌ترین نقطه جهان در سال ۲۰۱۶ محسوب می‌شود و می‌بایست تمامی سفرهای ضروری و غیرضروری به آن لغو شود.

یمن – مشاوره سفر: لغو تمامی سفرهای ضروری و غیرضروری – امتیاز مربوط به میزان خطرناک بودن سفر: 150.6

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

44  +    =  50