حضور کودکان «محک» در دانشگاه تهران

کودکان مبتلا به سرطان محک برای آشنایی با خودرو خورشیدی غزال به دانشگاه تهران رفتند.

به گزارش ریسک نیوز،کودکان مبتلا به سرطان محک برای آشنایی با خودرو خورشیدی غزال به دانشگاه تهران رفتند.

اخبار مرتبط
ارسال نظر

59  −  54  =