نام وزیر پیشنهادی ورزش لو رفت

به گفته برخی از نمایندگان مجلس نام وزیر پیشنهادی ورزش برای دوره جدید مشخص شد.

نام وزیر پیشنهادی ورزش لو رفت

سلطانی فر که یک بار در ابتدای این دولت نتوانست به عنوان وزیر پیشنهادی رای اعتماد بیاورد، بار دیگر شانس خود را در مجلس جدید آزمایش خواهد کرد. البته او در حال حاضر به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری فعالیت می کند.

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟