ابلاغ آیین نامه اجرایی صندوق بیمه حوادث طبیعی + وظایف بیمه مرکزی

هیات وزیران آیین نامه اجرایی ماده ۱۵ قانون تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی و ساختمان را ابلاغ کرد. بر اساس ماده 18 آیین نامه اجرائی قانون تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی بیمه مرکزی موظف شده است که پس از تصویب اساسنامه ، حساب ویژه موضوع ماده 5 قانون را به منظور پوشش اتکائی بیمه پایه ایجاد کند.

به گزارش ریسک نیوز ، هیات وزیران آیین نامه اجرایی ماده ۱۵ قانون تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی و ساختمان را ابلاغ کرد.

بر اساس ماده 18 آیین نامه اجرائی قانون تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی بیمه مرکزی موظف شده است که پس از تصویب اساسنامه ، حساب ویژه موضوع ماده 5 قانون را به منظور پوشش اتکائی بیمه پایه ایجاد کند.

در این راستا به منظور استقلال مالی و حقوقی حساب ویژه از بیمه مرکزی ، شناسه ملی و کد اقتصادی به این حساب تخصیص می یابد .

بیمه مرکزی موظف است، از طریق مرجع ثبت شرکتها اقدامات لازم رد این خصوص را بعمل آورد.

فایل آیین نامه اجرایی ماده 15 قانون تأسیس صندوق

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  +  85  =  86