ایین نامه شماره ۵۵ اصلاح وبه عنوان مکمل تصویب شد

حداکثر ظرفیت نگهداری مجاز موسسه بیمه از هر بیمه نامه یا هر ریسکی معادل بیست درصد مبلغ سرمایه موجود است.

به گزارش ریسک نیوز، بر اساس این مصوبه حداکثر ظرفیت نگهداری مجاز موسسه بیمه از هر بیمه نامه یا هر ریسکی معادل بیست درصد مبلغ سرمایه موجود آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه پس از کسر ذخیره فنی تکمیلی از بدهی ها می باشد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

74  −    =  73