کارنامه دوازده شرکت بیمه 50 همتی در شش ماهه جاری چه می گوید؟

عملکرد شرکت های بیمه با دارائی بیش از 50 همت

در گزارش جاری شرکت‌های بیمه مانده دارایی بیش از 500 هزار میلیارد ریال مورد بررسی قرار گرفته‌اند.عملکرد دوازده شرکت بیمه در شاخص های در آمد حق بیمه، خسارت پرداختی، سرمایه گذاری ها، سود و زیان فعالیت بیمه ای ، هزینه های عمومی و اداری، خالص درامدهای غیر عملیاتی و سود خالص را ببینید.

به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین در گزارش پیشین به عملکرد مقایسه شرکت‌های بیمه در شش ماهه نخست سال 1400 پرداخته شد و رتبه‌بندی شرکت‌های از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

در این گزارش و گزارش بعد به بررسی عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی در نیمه نخست سال 1400 و تغییرات آنها نسبت به شش ماهه ابتدایی سال 1399 می‌پردازیم. به دلیل تعدد شرکت‌ها در گزارش جاری شرکت‌های با مانده دارایی بیش از 500 هزار میلیارد ریال مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

 

بیمه پاسارگاد: این شرکت که از نظر مانده دارایی‌ها و ارزش بازار، بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ای خصوصی به شمار می‌رود به لحاظ بسیاری از شاخص‌های عملکردی نیز، بهترین کارنامه را در بین شرکت‌های مورد بررسی در بازار دارد. کسب رتبه نخست از حیث بالاترین رقم سود خالص، بالاترین حاشیه سود عملیاتی، بالاترین حاشیه سود خالص، بالاترین نسبت بازده دارایی و بیشترین سود انباشته از  نقاط قوت در کارنامه عملکردی بیمه پاسارگاد در مقایسه با شرکت‌های هم‌گروه در شش ماهه ابتدایی سال جاری است. نکته قابل توجه دیگر در این خصوص آنکه عملکرد شرکت در هر دو حوزه بیمه‌گری و سرمایه‌گذاری توسعه‌یافته و سرآمد بوده است. از حیث بیمه‌گری بیمه پاسارگاد، یکی از با ثبات‌ترین عملکرد‌ها را در میان شرکت‌های بیمه‌ای داشته است. به لحاظ سرمایه‌گذاری نیز، اختصاص سهم 67 درصد از کل دارایی‌ها به سرمایه‌گذاری‌ها شرکت را در این زمینه بسیار قدرتمند کرده است. با وجود این به نظر می‌رسد پیشتازی پاسارگاد در میان بیمه‌ای‌ها، حداقل در کوتاه مدت تداوم خواهد داشت.

 

بیمه آسیا: بیمه آسیا در شش ماهه نخست سال با جذب حق بیمه‌ای 40.7 هزار میلیارد ریال همچون سالیان گذشته بیشترین سهم از بازار را در اختیار دارد. با این حال به لحاظ مانده دارایی‌ها این شرکت رتبه نخست را از دست داده و (با اختلاف اندک) به رتبه دوم نزول کرده است. نرخ رشد حق بیمه شرکت در دوره مورد بررسی 43 درصد بوده این در حالی است که نرخ رشد خسارت پرداختی 25 درصد بوده است. با این حال کاهش 38 درصدی سود سرمایه‌گذاری‌ها و دیگر درآمدهای عملیاتی باعث شده تا دستاورد شرکت در حوزه بیمه تا حدی تحت‌الشعاع قرار گیرد. در نهایت سود بیمه‌ای و سود خالص شرکت به ترتیب 57 و 33 درصد رشد کرده است. بیمه آسیا به لحاظ سودآوری دوره و سود انباشته رتبه سوم را در بین شرکت‌های خصوصی داراست.

 

بیمه البرز: فزونی نرخ رشد حق بیمه دریافتی (58 درصد) بر خسارت پرداختی (20 درصد) باعث شده تا سود عملیات بیمه‌ای بیمه البرز در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 87 درصدی همراه شود. با وجود این افت 81 درصدی خالص درآمدهای غیر عملیاتی (رشد سایر هزینه‌های مالی) باعث شده سود خالص در دوره مورد بررسی با کاهش حدود 20 درصدی همراه شود. با این حال شرکت به لحاظ سودآوری رتبه دوم را در بین شرکت‌های بیمه‌ای در اختیار دارد. در شش ماهه نخست سال جاری، اقدام به افزایش سرمایه 143 درصدی از محل سود انباشته و اندوخته کرده که ریسک تقسیم سود و خروج پول از شرکت را تا حد زیادی کاهش داده است. در پایان شهریور ماه بیشترین موجودی نقد را در بین تمامی شرکت‌های بیمه‌ای داشته است.

 

بیمه کوثر: هر چند درآمد سرمایه‌گذاری‌های شرکت به دلیل عدم شناسایی سود فروش سهام، نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش 53 درصدی همراه شده اما عملکرد بیمه کوثر در زمینه دریافت حق بیمه و خسارت بهبود یافته به گونه‌ای که سود شرکت از محل عملیات بیمه‌ای تغییر چندانی نکرده است. با این حال، خالص درآمدهای بیمه کوثر از محل درآمدهای غیر عملیاتی (عمدتاً به دلیل رشد هزینه‌های مالی) به طرز چشمگیری کاهش یافته تا در نهایت سود خالص در شش ماهه نخست سال 1400 با افت حدود 58 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه شود. شرکت در شش ماهه نخست سال جاری افزایش سرمایه 160 درصدی خود را به ثبت رسانده که با توجه به محل آن نمی‌تواند تأثیر چندانی بر عملیات شرکت در ماه‌های آینده داشته باشد.

 

بیمه دانا: بیمه دانا با دریافت حق بیمه 33.9 هزار میلیارد ریالی از این حیث رتبه دوم را در بین شرکت‌های مورد بررسی دارد. با ثبت نرخ رشد 46 درصدی در حوزه حق بیمه دریافتی و 10 درصدی در زمینه خسارت پرداختی سود و زیان فعالیت‌های بیمه‌ای بار دیگر (پس از افت شدید در سال قبل) به روال پیشین بازگشته است. با این حال افت 98 درصدی درآمدهای غیر عملیاتی (از محل زیان تسعیر ارز و سایر هزینه‌های مالی) باعث شده سود خالص نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر چندانی نداشته باشد. موضوع با اهمیت در مورد بیمه دانا در شش ماهه دوم سال افزایش سرمایه بیش از 300 درصدی شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌هاست که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد شده و روال آن در حال انجام است.

 

بیمه کارآفرین: افزایش 78 درصدی سود خالص نسبت نیمه نخست سال قبل و گزارش رقم سود خالص 1886 میلیارد ریالی دستاورد مهم بیمه کارآفرین در شش ماهه نخست سال جاری بوده است. در زمینه بیمه‌گری، رشد 71 درصدی حق بیمه دریافتی و کنار عدم رشد محسوس در خسارت پرداختی، نقش بسیار مؤثری در ثبت رشد سودآوری شرکت داشته است. نکتة قابل توجه در عملکرد بیمه کارآفرین رشد حدود 55 درصدی سایر درآمدهای بیمه‌ای است که بخش قابل توجه آن از محل سود سرمایه‌گذاری‌های شرکت حاصل شده است. این در حالی است که در اغلب شرکت‌های مورد بررسی این قلم درآمدی نسبت به شش ماهه سال قبل با افت سنگین همراه بوده است.

 

بیمه ملت: عملکرد بیمه ملت در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن نوسانات زیادی داشته است. هر چند افزایش همزمان حق بیمه و کاهش خسارت پرداختی کارنامه‌ای خوبی در این حوزه را نشان می‌دهد، با این حال کاهش 68 درصدی سایر درآمدهای مالی به ویژه سرمایه‌گذاری‌ها این عملکرد را تا حدودی تحت‌الشعاع قرار داده است. با این همه، بیمه ملت موفق شده در حوزه بیمه‌گری خود را از یک شرکت زیان در شش ماهه نخست سال قبل به یک شرکت سودده در شش ماهه نخست سال جای بدل کند. کاهش 58 درصدی خالص درآمدهای غیر عملیاتی باعث شده سود خالص، نسبت به دوره مشابه سال قبل افت 51 درصدی را تجربه کند. شرکت بیمه ملت با ثبت نسبت خسارت پرداختی حدود 44 درصدی بهترین عملکرد را در این زمینه در بین شرکت‌های مورد بررسی دارد.

 

بیمه معلم: هر چند برتری رشد حق بیمه دریافتی (13 درصد) در مقابل کاهش خسارت پرداختی (50 درصد) در نگاه نخست کارنامه‌ای بسیار ایده‌آل از عملکرد بیمه معلم در شش ماهه نخست سال جاری به تصویر می‌کشد؛ اما ریزش 92 درصدی سایر درآمدهای عملیاتی به ویژه سرمایه‌گذاری‌ها این عملکرد را تحت‌الشعاع قرار داده به گونه‌ای که سود عملیات بیمه‌ای در دوره مورد بررسی با کاهش 31 درصدی همراه شده است. رشد هزینه‌های عمومی و اداری و همچنین کاهش درآمدهای غیر عملیاتی نیز مزید بر علت شده و موجبات کاهش 83 درصدی سود خالص در شش ماهه ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه سال قبل را فراهم کرده است. بیمه معلم در بین 24 شرکت مورد بررسی رتبه ششم را به لحاظ سهم بازار دارد.

 

بیمه دی: خسارت پرداختی شرکت در دوره مورد بررسی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن با رشد بیش از 142 درصدی همراه شده که با توجه به افزایش تنها 5 درصدی حق بیمه دریافتی، موجبات کاهش 51 درصدی سود از محل عملیات بیمه‌ای را فراهم آورده است. با توجه به عدم تأثیرگذاری سایر اقلام درآمدی و هزینه‌ای، تغییرات مورد اشاره مقدمات افت 58 درصدی سود خالص در شش ماهه ابتدایی سال جاری را فراهم آورده است. بر اساس بررسی‌ها، بیمه دی همچون سال‌های قبل به لطف داشتن مشتری‌های عمده، پایین‌ترین نسبت هزینه‌های عمومی و اداری (حدود 5 درصد) را به نسبت حق بیمه دریافتی خود دارد. با این حال، بیمه دی با توجه به وزن بالای دریافتنی‌ها، در بین شرکت‌های خصوصی بزرگ بیمه خصوصی یکی از ناموزون‌ترین سبد دارایی‌ها را دارد که این امر باعث شده مدیریت نتواند از تمامی دارایی‌های در اختیار خود به نحو احسن استفاده کند.

 

بیمه پارسیان: عملکرد شرکت بیمه پارسیان در شش ماهه نخست سال 1400 نسبت به سال قبل از آن تغییر چندانی نداشته به گونه‌ای که سود خالص نسبت مدت مشابه سال قبل، بدون تغییر مانده است. بررسی‌ها جزئی‌تر نشان می‌دهد حق بیمه دریافتی شرکت در دوره مورد بررسی رشد 30 درصدی داشته با این حال این دستاورد با افزایش 46 درصدی خسارت‌های پرداختی بی‌اثر شده است. سایر اقلام درآمدی و هزینه‌ای چه در بخش عملیاتی و چه در بخش غیر عملیاتی تغییر چندانی نداشته است. نکته جالب در بخش هزینه‌های عمومی اداری شرکت، رشد 5 درصدی این قلم هزینه‌ای است که با توجه به تورم حاکم بر کشور و رشد حقوق کارکنان، عملکردی قابل قبول در این حوزه است. بیمه پارسیان به لحاظ حق بیمه دریافتی رتبه پنچم را در بین شرکت‌ها مورد بررسی داراست.

 

بیمه ما: بیمه ما نیز در زمره شرکت‌هایی است که حاصل عملکرد آنها در نیمه نخست سال جاری نسبت به سال قبل تغییر چندانی نداشته است. این شرکت در دوره شش ماهه سال جاری سود خالصی معادل 2,978 میلیارد ریال داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد 24 درصدی داشته است. کنکاش بیشتر در عملکرد شرکت نشان از ثبت عملکرد ضعیف در حوزه بیمه‌گری دارد. بر این اساس خسارت پرداختی در شش ماهه نخست سال جاری 38 درصد رشد داشته این در حالی است که حق بیمه دریافتی بیمه ما در این دوره تنها 4 درصد افزایش داشته است. با این حال، به لطف عدم تغییر در درآمد سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش حدود 42 درصدی جمع سایر هزینه‌های بیمه‌ای، سود و زیان فعالیت بیمه‌ای بیمه ما، تغییر چندانی نکرده است. با این همه، سود خالص شرکت نسبت به لطف رشد درآمدهای غیر عملیاتی افزایش 24 درصدی را تجربه کرده است.

 

بیمه سامان: سود خالص شرکت در شش ماهه نخست سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل با ریزش حدود 79 درصدی همراه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این کاهش سودآوری معلول علت‌های زیادی است. در بخش عملیاتی، هر چند درآمدهای حق بیمه بیش از خسارت‌های پرداختی افزایش یافته اما ریزش 69 درصدی سایر درآمدهای عملیاتی به ویژه درآمد سرمایه‌گذاری‌ها موجبات افت سود فعالیت‌های بیمه‌ای را فراهم کرده است. افزایش 75 درصدی هزینه‌های عمومی و اداری و کاهش 76 درصدی خالص درآمدهای عملیاتی نیز از دیگر دلایل کاهش سنگین سوددهی در دوره مورد بررسی بوده است. هیئت مدیره شرکت پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ 2055 به 10 هزار میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته، سایر اندوخته‌ها را داده که تحقق آن، در ماه‌های آینده می‌تواند شرایط شرکت را تا حد زیادی بهبود بخشد.

 

در گزارش بعدی عملکرد تفکیکی شرکت‌های بیمه با مانده دارایی کمتر از 500 هزار میلیارد ریال مورد بررسی قرار می‌گیرد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  −  3  =  5