آمار شکایات شرکت های بیمه را شفاف کنید!

صنعت بیمه

یکی از مطالبات مردمی و تکلیف بیمه مرکزی طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از رئیس کل جدید بیمه مرکزی می تواند در دسترس قرار دادن  سامانه آمار عملکرد شکایت شرکت های بیمه باشد.

به گزارش ریسک نیوز ، اخیرا یکی از شرکتهای بیمه از طرف مدیرکل بازرسی بیمه مرکزی بعنوان رتبه اول رسیدگی به شکایات بیمه ای اعلام شده است و بیان شده است که میانگین زمان رسیدگی به شکایات در بین شرکت‌های بیمه‌ای، ۱۰ روز کاری و در این شرکت بیمه دی ۳ روز است.

تا قبل از حضور  غلامرضا سلیمانی در جایگاه ریاست کلی بیمه مرکزی آمار عملکرد شکایت شرکت های بیمه بعنوان یکی از آیتم های مهم در انتخاب بیمه گر توسط آحاد مردم قابل دسترس بود که پس از حضور وی آمار عملکرد شکایت شرکت های بیمه از دسترس خارج شد.

نشریه بیمه داری نوین در گفتگوی مفصلی که با غلامرضا سلیمانی داشت این سوال را پرسید که چرا بیشتر از دو سال است که آمار شکایات از شرکتهای بیمه دیگر منتشر نمی شود و چرا این سامانه از دسترس خارج شده است وی در پاسح بدین سوال اظهار داشت:متولی اش من نیستم و از معاونت نظارت باید علل عدم انتشار این آمار را سوال کنید.

گفتنی است، در دوران روسای کل پیشین نیز که این آمار منتشر می شد از سمت معاونت نظارت این مهم انجام می گرفت.

به هر روی این سوالی است که ریسک نیوز همیشه مطرح کرده و پاسخ مشخصی نیز برای آن دریافت نکرده است.

اگر قرار است عملکرد شرکتهای بیمه در زمینه شکایات واصله بررسی شود که باید جدول کلی این آمار منتشر شود تا مشخص گردد که هر شرکتی نسبت به رقبا در چه جایگاهی قرار دارد در غیر این صورت انتشار قطره چکانی فایده ای ندارد .

یکی از مطالبات مردمی و تکلیف بیمه مرکزی طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از رئیس کل جدید بیمه مرکزی می تواند در دسترس قرار دادن  سامانه آمار عملکرد شکایت شرکت های بیمه باشد.

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟