نقدی بر مکمل ۵ آیین نامه ۷۵ /با یک تبصره یک بند را می توان دور زد

تا زمانی که شورای عالی بیمه نسبت به حذف تبصره ۱ بند ۵ ماده ۱۱ آیین نامه ۷۵ اقدام نکند این قبیل اصلاحات چاره ساز نیست.

به گزارش ریسک نیوز، شورای عالی بیمه در سال ۹۱ آیین نامه ۷۵ را تصویب و جایگزین آیین نامه ۵۷ کرد، در سال ۹۴ نیز مکمل ۱ و در سال ۹۵ مکمل ۲، ۳ و ۴ را برای اصلاح آیین نامه ۷۵ تصویب نموده است.

در مکمل ۴ آیین نامه ۷۵ مورد زیر به آیین نامه مذکور اضافه شد (بند ۸ ماده ۱۱)

۸- كاركنان شركت بيمه به جز در مواردي كه به تصويب هيئت مديره شركت بيمه رسيده باشد، مجاز نيستند انعقاد قرارداد بيمه يا صدور بيمه‌نامه‌اي كه شركت به طور مستقيم بازاريابي و يا جذب كرده است را به نماينده بيمه هدايت و واگذار كنند.

شورای عالی بیمه در مکمل ۵ آیین نامه ۷۵ بند ۸ (مکمل ۴) آیین نامه ۷۵ را مجددا به شرح زیر اصلاح کرد:

بند ۸ – شرکت بیمه مجاز نیست انعقاد قرارداد بیمه یا صدور بیمه نامه ای که شرکت به طور مستقیم بازاریابی و یا جذب کرده است را به نماینده بیمه هدایت و واگذار کند.

اینکه چرا شورای عالی بیمه این بند را اصلاح کرده است بنظر می رسد به دلیل طرح نمودن شکایات توسط شبکه فروش نزد بیمه مرکزی است.

فارغ از اینکه دلیل اصلاح بندهای ذکر شده در مکمل ۵ آیین نامه ۷۵ چه بوده است نکته ای که مهم و قابل ذکر است اینکه تا زمانی که شورای عالی بیمه نسبت به حذف تبصره ۱ بند ۵ ماده ۱۱ آیین نامه ۷۵ اقدام نکند این قبیل اصلاحات هرچند خوب است ولی چاره ساز نیست.

تبصره ۱ بند ۵ ماده ۱۱ آیین نامه ۷۵ شورای عالی بیمه (آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه)

تبصره ۱- شرکت بیمه مجاز نیست تقاضای صدور بیمه‌نامه‌ای را که به وسیله نماینده ارایه ‌شده است از طریق دیگری، اعم از مستقیم یا غیرمستقیم، قبول نماید مگر با تقاضای کتبی بیمه‌گذار.

برای مفهوم دقیق تر مثالی بیان می شود:

شخصی مستقیما به شرکت بیمه مراجعه می کند و تقاضای صدور بیمه نامه ای را می نماید شرکت بیمه تمایل دارد کار را به نمایندگی … هدایت کند ولی به استناد اصلاحیه بند ۸ ماده ۱۱ آیین نامه ۷۵ (مکمل ۵ آیین نامه ۷۵ ) نمی تواند کار را به نماينده ای واگذار یا هدایت کند.

پس در نتیجه شرکت بیمه به شخص تقاضا کننده بیمه نامه اعلام می کند که شما یک نامه برای ما ارسال کنید و در آن بیان کنید که می خواهید بیمه نامه صادره ای شما روی کد نمایندگی … صادر شود و برای شما هم فرقی نمی کند شخص تقاضا کننده یا با اطلاع یا بدون اطلاع این کار را انجام می دهد.(به استناد تبصره ۱ بند ۵ ماده ۱۱ آیین نامه ۷۵)

خوب این هم روش دور زدن اصلاحیه بند ۸ ماده ۱۱ آیین نامه ۷۵ به استناد تبصره ۱ بند ۵ ماده ۱۱ آیین نامه ۷۵.

بعبارتی با یک تبصره یک بند را می توان دور زد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

96  −    =  87