تاملی بر چگونگی اداره مطلوب بیمه مرکزی و صنعت بیمه/ حبیب میرزائی

نقش نظارتی شورای عالی بیمه در سال‌های اخیر کم رنگ شده و بیمه مرکزی عمدتاً از نقش تنظیم مقررات این شورا استفاده می نماید و این شورا بیشتر نماد تصویب مقررات است تا مرجع اعمال مقررات. اغلب دستور جلسات این شورا از درون بیمه مرکزی و با نگاه غالب بیمه مرکزی طرح و بررسی می‌شود و  منویات صاحب نظران  صنعت بیمه کمتر در آن بروز و ظهور پیدا می کند ./یک فرهنگ غالب در صنعت بیمه در مقایسه با دیگر بخش های اقتصادی، این است که  صنعت بیمه به شدت درگیر خودسانسوری است وبخش عمده ای از انتقادات صاحب نظران در محافل و مجالس طرح و بحث می شود و این شیوه : اولا” انتقادات را به گفتمان و اصلاح تبدیل نمی کند ثانیا” فضا را برای تولید اخبار حاشیه ­ای ، زرد و محفلی مساعد می نماید.