صنعت بیمه محیط آزمون اقتصاد نیست!

خطاب به خاندوزی و دولتمردان ؛

آیا در نظر دولتمردان ، صنعت بیمه محیط آزمون اقتصاد است که در برهه حساس اقتصاد کشور ، دستخوش انتصابات غیر ضابطه ای قرار گیرد؟ / شیفت مدیران بانکی به تصاحب کرسی ریاست بیمه مرکزی، این سیگنال را از صنعت بیمه به شبکه بانکی صادر می کند که اگر این مدیران نخبه و مطلوب هستند چرا در بازار بانکی به فعالیتهایشان تداوم نمی بخشند؟

به گزارش ریسک نیوز از استعفاء غلامرضا سلیمانی رئیس کل مستعفی بیمه مرکزی بیش از بیست روز می گذرد؛ اما همچنان وضعیت کرسی ریاست بیمه مرکزی در حالتی از ابهام قرار دارد.

نشانه ها حاکی است که هیچ اظهار نظر مستقیمی که از پذیرش استعفاء سلیمانی حکایت کند، دیده نشده و این وضعیت این سوال را مطرح می کند که آیا سلیمانی همچنان دارای مسئولیت است؟
سه گانه ابهام ، مسئولیت و پاسخگوئی نشان می دهد، در حالیکه استعفاء سلیمانی چندان واضح مورد پذیرش قرار نگرفته ، نشان از اختلاف در سطوح بالائی اقتصاد در انتخاب رئیس کل است.

از طرفی اگر واقعا در پذیرش این استعفا، ابهام وجود دارد آیا سلیمانی باید همچنان مسئولیت خود در بیمه مرکزی را ادامه دهد و پاسخگو باشد؟

اما ازین سه گانه که بگذریم، شرایط ناپایدار فعلی لابی گری ها برای تصاحب کرسی ریاست بیمه مرکزی را افزایش داده است و نام افرادی در دو روز اخیر شنیده می شود که فارغ از صحت و سقم آن،نشان از ناتوانی دولتمردان در شناخت صحیح صنعت بیمه دارد.

اخیرا توسط برخی رسانه ها نام یکی از مدیران ارشد بانکی که  تجربه مدیرعاملی در یک بانک دولتی را هم داشته، مطرح می شود . پر واضح است که عملکرد وی در صنعت بانکی کاملا مشهود است؛ اما سوال اینجاست که اگر این فرد دارای عملکرد مطلوبی بوده؛ چرا در صنعت بانکی باقی نمی ماند و شیفت دادن این مدیر از شبکه بانکی به صنعت بیمه که بازاری کاملا تخصصی است چه معنائی دارد؟

خطاب به وزیر اقتصاد و سایر مقامات اقتصادی کشور باید گفت، صنعت بیمه فرصتی برای آزمون و خطا ندارد و همین بس که همان طور که تحریم ها به سایر ارکان اقتصادی کشور آسیب وارد اورده، به همان اندازه هم صنعت بیمه دچار چالش شده است.

آیا در نظر دولتمردان ، صنعت بیمه محیط آزمون است که در برهه حساس اقتصادی کشور دستخوش انتصابات غیر ضابطه ای قرار گیرد؟

از طرفی این نقد نیز به بیمه گران وارد است که چرا نمی توانند بر سر یک فرد اصلح و مناسب از درون صنعت بیمه به توافق برسند و این فرد را به وزارت اقتصاد پیشنهاد دهند؟

ضعف صنعت بیمه در جانشین پروری و تربیت نیروی متخصص در این مواقع بیش از پیش خود را نمایان می کند!

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  −  1  =  1