تداوم رشد نسبت خسارت درمان در صنعت بیمه/ نسبت خسارت بازار بیمه افزایش یافت

عملکرد ده ماهه 1400 صنعت بیمه منتشر شد

نسبت خسارت بازار با ۲.۹ واحد افزایش (در مقايسه با ۱۰ ماهه نخست سال گذشته) به حدود۵۲.۲ درصد رسیده است./ عملکرد ده ماهه سال جاری صنعت بیمه حاکی از آن است تغییرات حق بيمه توليدی و خسارت پرداختی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب با ۳۷.۷ و ۴۵.۷درصد رشد مواجه بوده است. همچنین رشته ‌درمان با ۱۰۶.۴درصد نسبت خسارتی بالاتر از بازار بيمه داشته است.

به گزارش ریسک نیوز، در ۱۰ ماهه اول سال جاری، مبلغ حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي براساس این گزارش به ترتيب در حدود۹۰.۵ و ۴۷.۲هزار ميليارد تومان اعلام شده است.

براساس این گزارش، تغییرات حق بيمه توليدي و خسارت پرداختی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب با ۳۷.۷ و ۴۵.۷درصد رشد مواجه بوده است.

همچنین رشد حق بیمه تولیدی اکثر رشته های بیمه با ۶۸.۶ درصد از حق بیمه، به جز رشته های: بدنه اتومبیل، درمان، هواپیما، مهندسی، پول، اعتبار، نفت و انرژی و سایر انواع (در مجموع با۳۱.۴درصد سهم از حق بیمه) که رشد حق بیمه آنها پایین تر از بازار بیمه است(البته بیمه های پول و نفت و انرژی، رشد منفی داشته و به ترتیب از ۸.۲ و ۱.۴ درصد کاهش در حق بیمه برخوردار بوده اند).

در بخش دیگری از این گزارش، نسبت خسارت بازار با ۲.۹ واحد افزایش (در مقايسه با ۱۰ ماهه نخست سال گذشته) به حدود۵۲.۲ درصد رسیده است.

البته در محاسبه این نسبت (حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق‌بيمه توليدي برحسب درصد)، مبالغ خسارت‌هاي معوق، ذخاير حق‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه‌هاي اداري- عمومی شرکتهای بیمه در نظر گرفته نمي‌شود.

شایان ذکر است، بررسی آمار عملکرد شرکتها و رشته های بیمه از حیث “نسبت خسارت” در این مدت ۱۰ ماهه نمی تواند ارزیابی مطلوبی از عملکرد آنها در دسترس قرار داده و فعالیت واقعی شان را نشان بدهد.

همچنین در این گزارش آمده است، ۳ رشته ‌ درمان (با ۱۰۶.۴درصد)، کشتی (با ۸۴درصد) و بدنه اتومبیل (با۵۵درصد) نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه داشتند.

بر اساس این گزارش: سهم بخش غيردولتي از حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي صنعت بيمه، به ترتیب حدود ۶۸.۳و ۷۱.۱درصد و سهم ۳رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگی به ترتیب ۳۴.۶، ۱۷.۹ و ۱۶.۲ درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار است.

البته سهم شرکت ها و رشته های بیمه در دوره های زمانی کمتر از یک سال معمولاً با تغییرات زیادی همراه است، لذا در تحلیل سهم از پورتفوی بازار بیمه باید این موضوع را مورد توجه قرار داد.

همچنین در طی این مدت حدود ۵۶.۷ ميليون بيمه نامه صادر و ۴۲.۶ ميليون فقره خسارت پرداخت شده و تعداد بيمه نامه‌های صادره و تعداد موارد خسارت پرداختی نسبت به ۱۰ ماهه اول سال قبل، به ترتيب ۵.۱ درصد و ۴۰.۲ درصد رشد داشته است.

رشد ۵.۱ درصدی تعداد بیمه نامه صادره بازار به واسطه رشد این تعداد در اکثر رشته های بیمه بین ۰.۱ تا ۲۹۵.۶درصد بوده است (به جز ۲ رشته مهندسی و پول در مجموع با سهم ۰.۱ درصد در بازار و کاهش ۷.۹ و ۸.۱ درصد در تعداد بیمه نامه های صادره) و رشد ۴۰.۲ درصدی تعداد موارد خسارت پرداختی بازار، بیشتر به دلیل رشد ۴۳ درصدی این تعداد در بیمه درمان با سهم عمده (۹۴.۱ درصد) از تعداد خسارتهای پرداختی بازار بیمه بوده است.

در پایان این گزارش به بررسی سهم شرکتهای بیمه در بازار پرداخته که براین اساس ۸شركت‌ بيمه: ايران ۳۱.۷درصد، آسیا ۱۱درصد، دانا ۷.۷درصد، پاسارگاد ۶درصد، البرز۵.۷درصد، کوثر ۵درصد، معلم ۴.۱درصد و پارسیان ۳.۹درصد در مجموع ۷۵.۲ درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده و درصد مابقی حق بیمه، توسط ۲۰ شرکت بیمه دیگر تولید شده است.

گزارش کامل عملکرد ده ماهه صنعت بیمه را می توانید از طریق لینک های زیر مشاهده کنید:

چکیده آمار عملكرد صنعت بيمه در 10 ماهه اول سال 1400

گزارش تحلیلی آمار عملکرد صنعت بیمه در 10 ماهه اول سال 1400

آمار عملکرد رشته هاي بيمه در 10 ماهه سال 1400

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  +  6  =  12