پیشگیری بهتر از پرداخت/علی ندری

مگر غیر از این است که هر پرونده خسارت، کلیدی برای پیشگیری حوادث مشابه با علل مشابه است؟ به همین علت ایجاد بانک اطلاعاتی به روز حوادث و خسارات در رشته های مختلف بیمه ای و به اشتراک گذاری درس آموزی های ناشی از آن ها قطعا در کنترل و کاهش ریسک های آتی اثرگذار خواهد بود.

در میان تلاطمات مدیریتی شرکت های بیمه شاید زمان بازنگری و اصلاح شیوه های قدیمی اشتباه و دست و پا گیر رسیده باشد، شاید تفکرات نو مدیریت های جدید نقطه عطفی جهت بهبود کیفیت ریسک و کنترل و مدیریت ریسک سرمایه های ملی باشد.

هر روز شاهد و شنونده اخبار حوادثی با ابعاد ملی و منطقه ای در نقاط مختلف کشور هستیم ، یک روز آتش سوزی بازار، یک روز انفجار دیگ بخار، یک روز سیل و طغیان آب و …

اگر این اتفاقات برای کل صنعت بیمه یک تلنگر نیست، پس چیست؟ تا زمانی که به پرونده های خسارت فقط به عنوان یک پرونده نگریسته شود و تصور این باشد که پرسنل و مدیران یک شرکت فقط در یک قایق نشسته اند و تصمیمات آن ها فقط قایق خودشان را تحت تاثیر قرار می دهد، شاهد و شنونده حوادثی مشابه به کرات خواهیم بود. ریشه یابی حوادث و درس آموزی از حوادث در کدام رشته و بخش صنعت بیمه دیده می شود؟ در زمینه کاهش و کنترل ریسک که یکی از محورهای اساسی  مدیریت ریسک است ، شرکت های بیمه چه نقشی تاکنون ایفا نموده اند؟ مگر غیر از این است که هر پرونده خسارت، کلیدی برای پیشگیری حوادث مشابه با علل مشابه است؟ به همین علت ایجاد بانک اطلاعاتی به روز حوادث و خسارات در رشته های مختلف بیمه ای و به اشتراک گذاری درس آموزی های ناشی از آن ها قطعا در کنترل و کاهش ریسک های آتی اثرگذار خواهد بود.

آیا شرکت های بیمه مطرح دنیا دارای چنین پرونده های خسارتی پرتکراری هستند؟ تعادل ابعاد مالی وحقوقی و ابعاد فنی در شرکت های بیمه تراز اول چگونه است؟ ارتباط واحدهای خسارت با واحدهای بازدید اولیه ( ارزیابی ریسک) و صدور به چه شکل است؟ خوراک اصلی واحدهای بازدید اولیه و صدور قطعا باید توسط واحدهای خسارت تامین گردد، نقاط ضعف ، احتمالات شکست و خطا فقط در واحد خسارت تجمیع شده اند. به اشتراک گذاری اینگونه اطلاعات در قالب فرمتی معیین مابین شرکت های بیمه گر بسیار حائز اهمیت است.

گزارشات بازدید اولیه ( ارزیابی ریسک ) نه تنها باید شامل شرایط خصوصی فنی قابل اجرا و عملیاتی باشد بلکه اقتصادی بودن الزامات و پیشنهادات موجود در گزارش باعث رغبت بیمه گذار به اجرا آن ها و درنهایت کنترل و کاهش ریسک خواهد بود.

مولفه های بسیاری در یک بازدید چند ساعته و حتی یک روزه ممکن است نادیده گرفته شوند، لذا نیاز به تعمق و بازنگری در ریسک های مشابه و حوادث محتمل با توجه به سوابق خسارتی موجود در مجموعه های مشابه خواهد بود.

همیشه دو عامل شدت حادثه و تکرار یا تواتر حادثه چراغ راه تعیین اولویت پیگیری و اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه اعلام شده در گزارشات ارزیابی ریسک هستند. لذا با عنایت به کمبود کارشناس در شرکت های بیمه و حجم زیاد امور ، به منظور اجرایی شدن این گام مهم پیشنهاد می گردد کنترل و کاهش ریسک از ریسک هایی با شدت بالا و همچنین تواتر زیاد شروع گردد تا همزمان با صرفه جویی در استفاده از نیروی انسانی، بیشترین مقدار اثرگذاری بر روی بهبود کیفیت سبد کلی پرتفو صورت پذیرد.

در نهایت برنامه ریزی بازدید مجدد ( ادواری ) از محل مورد بیمه به منظور ممیزی اجرای صحیح اقدامات و اصلاحات الزام شده و پیشنهادی از جانب بیمه گر در گزارشات ارزیابی ریسک ماقبل ، اقدامی موثر و بنیادی جهت، حذف، کنترل و کاهش ریسک های بیمه شده خواهد بود.

نویسنده: علی ندری، کارشناس ارشد HSE، معاون اداره صدور بیمه های نفت و انرژی شرکت بیمه دانا

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

74  +    =  83