بورس سال جدید را چگونه آغاز کرد؟

آمار کل معاملات بورس در هفته جاری نشان می دهد که ارزش کل معاملات با 34.41 درصد کاهش از 369 هزار و 675 میلیارد ریال به 242 هزار و 452 میلیارد ریال رسیده است.

به گزارش خبرگزاری ریسک نیوز، این در حالی است که حجم کل معاملات رشد 48.14 درصدی را تجربه کرد و از 39 هزار و 61 میلیون سهم در آخرین هفته معاملات در سال گذشته به 57 هزار و 867 میلیون سهم در هفته جاری رسید.

پیشتازی بازار مشتقه

از میان بازارها ارزش معاملات در بازار اول سهام با 32.71 درصد کاهش از 118 هزار و 559 میلیارد ریال به 79 هزار و 783 میلیارد ریال رسید.

ارزش معاملات در بازار دوم سهام کاهشی 21.77 درصدی را تجربه کرد و از 115 هزار و 796 میلیارد ریال به 90 هزار و 593 میلیارد ریال رسید.

ارزش معاملات در بازار بدهی نیز با 81.75 درصد کاهش از 54 هزار و 676 میلیارد ریال به 9976 میلیارد ریال رسید. این در حالی است که ارزش معاملات در بازار مشتقه رشدی 92.11 درصدی را تجربه کرد و از 266 میلیارد ریال به 512 میلیارد ریال رسید.

ارزش معاملات در صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله 23.37 درصد کاهش یافت و از 80 هزار و 378 میلیارد ریال به 61 هزار و 590 میلیارد ریال رسید.

ورود شاخص کل به کانال جدید

طبق آمار شاخص کل بورس توانست با 6.48 درصد افزایش از یک میلیون و 345 هز ار واحد به یک میلیون و 432 هزار واحد برسد.

شاخص کل با معیار هم وزن هم که رشدی 6.74 درصدی را تجربه کرد از 342 هزار و 798 واحد تا رقم 365 هزار و 908 واحد صعود کرد.

 

منبع: ایسنا

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  +  18  =  27