۲۴ فروردین؛ آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

آقای محمد تقی پاکدامن، گفت: با توجه به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۴۰۰ با تعطیلات نوروز و همچنین با توجه به درخواست‌های مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم کردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، مودیان می‌توانند اظهارنامه فصل زمستان ۱۴۰۰ خود را حداکثر تا تاریخ ۲۴ فروردین تسلیم کنند.

به گزارش خبرگزاری ریسک نیوز، به گفته او، ادارات کل امور مالیاتی موظف هستند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال ۱۴۰۰ را تا پایان روز چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ تسلیم کنند، امکان برخورداری از ۱۰۰ درصد بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و همچنین جریمه تاخیر در مدت یاد شده را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم کنند.

مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده با توجه به اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ سیزدهم دی ۱۴۰۰ و تغییرات صورت پذیرفته در فرآیند ارائه اظهارنامه، لازم است از این دوره (زمستان ۱۴۰۰)، مالیات و عوارض متعلقه را صرفا به صورت تجمیعی و در قالب یک صورتحساب درج کرده و ترتیبات پرداخت آن را فراهم کنند

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

9  ×  1  =