بیم بیمه گران/ ناهمخوانی رئیس کلی از دل صنعت بیمه با معاونین وارداتی

رئیس کل بیمه مرکزی به واسطه شان و جایگاهی که دارد، بالاترین رده مدیریتی در صنعت بیمه محسوب می شود در این راستا آیا تحمیل نیروهای وارداتی از سمت  وزارت اقتصاد و امور دارائی جهت تصاحب پستهای کلیدی اساسا حرفه ای خواهد بود؟رئیسی که خود از درون صنعت بیمه رشد کرده آیا اساسا می تواند با نیروهای وارداتی که از خارج از صنعت پستهای کلیدی را نشانه گرفته اند، تعامل برقرار کند؟بی شک هر گونه عدم هماهنگی و ناترازی در نهاد نظارتی به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی و تخصصی در زیست بوم نظارتی می تواند منجر به اتخاذ تصمیماتی گردد که نهایتا به عدم رضایت ذینفعان منتهی گردد.

به گزارش ریسک نیوز با انتخاب بهزاد پور به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی، بارقه هائی امیدوار کننده در میان اهالی صنعت پدیدار شد چرا که  به زعم بسیاری از بیمه گران، وی در میان گزینه های موجود، برآمده از صنعت بیمه و نهاد نظارتی است.

به هر روی بهزاد پور در کشاکش رقابت سخت جهت تصدی گری بیمه مرکزی، توانست گوی سبقت را ربوده و بر صندلی ریاست تکیه زند.

وی که بنابر شواهد متقن مورد تایید و وثوق شخص رئیس جمهور است، سالها در نهاد نظارت بیمه ای تجربه اندوخته و بی تردید اشراف قابل قبولی بر ساختار سازمانی رگولاتور بیمه ای دارد، بدین جهت است که تجارب وی در این زمینه می تواند چالش ها را کمرنگ کند، چالش هائی که در حال حاضر صنعت بیمه متاثر از شرایط رکود اقتصادی دست به گریبان آن است.

بنابر آنچه گذشت، اشراف بهزاد پور بر صنعت بیمه، ساختار بیمه مرکزی و به طور کلی اکو سیستم بیمه ای نگرانیها  را تا اندازه ای می کاهد ؛ اما در میان این شرایط امیدوارکننده ، چه چیزی بیم بیمه گران را افزایش داده است؟

وارداتی ها

در روزهای اخیر اسامی جهت پستهای کلیدی به گوش می رسد که عمدتا نیروی های خارج از صنعت بیمه هستند و یا نیروهائی هستند که تجارب کمتری نسبت به مدیران فعلی دارند.

در این راستا سوالاتی اذهان بیمه گران را به خود مشغول کرده؛ مبنی بر اینکه آیا صنعت بیمه با سابقه بیش از هشتاد سال فعالیت و تربیت نیروهایی جوان در حداقل ده ساله اخیر، فاقد منابع انسانی توانمندی است که حالا باید شاهد ورود نیروهائی از خارج از صنعت باشد؟

رئیس کل بیمه مرکزی به واسطه شان و جایگاهی که دارد، بالاترین رده مدیریتی در صنعت بیمه محسوب می شود در این راستا آیا تحمیل نیروهای وارداتی از سمت  وزارت اقتصاد و امور دارائی جهت تصاحب پستهای کلیدی اساسا حرفه ای خواهد بود؟

وقتی رئیس کل بیمه مرکزی برامده از صنعت بیمه است آیا نباید معاونین اش و سایر پستهای کلیدی صنعت از دل بیمه گران باشند و نه در نتیجه فرایند واردات از ارگانهای دیگر؟

رئیسی که خود از درون صنعت بیمه رشد کرده آیا اساسا می تواند با نیروهای وارداتی که از خارج از صنعت پستهای کلیدی را نشانه گرفته اند، تعامل برقرار کند؟

آیا در این میان منافع ذینفعان و اکوسیستم صنعت بیمه دچار تعارض نخواهد شد؟آیا ممکن است زمانی به دلیل تعارضات ایجاد شده، شاهد عدم توازن در صنعت بیمه شویم؟

آیا صنعت بیمه با وجود وضعیت بغرنج اقتصاد کلان، دیگر فرصتی برای آزمون و خطا دارد که نیروهای تازه وارد در صنعت تازه به علم اموزی و کسب تجربه بپردازند تا شاید زمانی بتوانند بر جزئیات تخصصی صنعت بیمه اشراف یابند؟

اقای وزیر نیم نگاهی به صنعت بیمه بیندازید

اسامی نه چندان آشنا برای بیمه گران سوالی را ایجاد می کند که پاسخ آن را باید از وزیر جوان اقتصاد جویا شد.

سوال این است که آقای وزیر چه خوب است نیم نگاهی هم بر صنعت بیمه بیندازید اگرچه ضعف منابع انسانی و جانشین پروری در صنعت بیمه مشاهده می شود؛ اما نتیجه سالها تلاش و زحمت بیمه گران تربیت نیروهای متخصصی است که با طی طریق و تجربه اندوزی گام به گام به جایگاهی رسیده اند که می توانند در پستهای کلیدی صنعت بیمه نقش ایفاء کنند آیا مطلوب نبود که نیم نگاهی هم بر این نیروها بیندازید؟

و البته ذکر این نکته ضروری است که از آنجا که بیمه، صنعتی به غایت تخصصی است اگر پیشرفت و توسعه ای هم حاصل شده با تلاش و تجربه خود بیمه گران بوده است.

و از سوی دیگر باید گفت اگرچه آقای وزیر به تازگی قدم در راه اقتصاد کشور ،که صنعت بیمه نیز ضلع مهمی از اضلاع اقتصاد است، نهاده اند؛ اما نیروهای تربیت یافته در دامان بیمه گران سالهاست که در حال کسب تجربه هستند .

احراز صلاحیت حرفه ای برای تاره واردان

نکته تعارضی دیگری که در اینجا رخ می نماید این است که اگر بر اساس آیین نامه 90 مصوب شورای عالی بیمه ، احراز صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و پستهای کلیدی در شرکتهای بیمه لازم الاجراست؛ اما چرا وزارت اقتصاد به سابقه مدیریت بیمه ای گزینه های مربوط به پستهای کلیدی بیمه مرکزی بی توجه است؟ مگر نه این است که همین افراد در جایگاههای معاونت نهاد نظارتی، سیاست ها و آیین نامه های تخصصی را برای شرکتهای بیمه ابلاغ می کنند؟

در این راستا افرادی که خود در صدور بخشنامه ها و سیاستها تاثیر مستقیم دارند نباید صلاحیت آنها به لحاظ حداقل تجارب بیمه ای احراز شود؟

پاسخی به انتقادات احتمالی

شاید برخی این انتقاد را به نگارنده وارد آورند که صنعت بیمه نیاز پوست اندازی و ورود نیروهای جوان و جدید دارد.

اما پاسخ بدین سوال این است که نیروهای جوانی که در درون صنعت بیمه طی این سالها بدون صعود آسانسوری و از طریق طی مراتب به کسب جایگاه علمی و تجربی نائل آمدند توانمندی پذیرش این پستهای کلیدی را ندارند؟

نیروهائی که قطعا با رئیس کل برآمده از دل صنعت بیمه بیشترهماهنگ هستند و قادرند انسجام سازمانی و مدیریتی در صنعت بیمه را حفظ کنند.

آیا صنعت بیمه این همه از نیروی انسانی تهی شده که باید تازه واردها در پستهای کلیدی حساس که نیازمند اشراف تخصصی بیمه گری است، نقش ایفاء کنند.

متاسفانه لابی گری های سیاسی اجازه نمی دهد که رشد نیروهای نخبه صنعت بیمه به نتیجه غائی منتهی شود.

کلامی با رئیس کل بیمه مرکزی

بدون شک رئیس کل بیمه مرکزی که سالها در درون صنعت رشد و پرورش یافته است به دلیل اشراف بر تنگناها و چالش های موجود در صنعت بیمه نیازمند بازوهایی است که متخصص و مشرف بر امر بیمه گری باشند تا بتواند هم راستا و هماهنگ در یک زیست بوم نظارتی با دانش و با تجربه اهداف و برنامه راهبردی خویش را محقق سازد.

بی شک هر گونه عدم هماهنگی و ناترازی در نهاد نظارتی به دلیل عدم اشراف اطلاعاتی و تخصصیبرخی ازین بازوها  می تواند منجر به اتخاذ تصمیماتی گردد که نهایتا به عدم رضایت ذینفعان منتهی گردد.

در این راستا به نظر می رسد، رئیس بیمه مرکزی  باید امیدواری های بیمه گران از انتخاب سکاندار نهاد نظارتی را تکمیل کرده به طوریکه از تصمیمات وارده از  خارج از صنعت بیمه کمترین تاثیر را بپذیرد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

3  ×    =  6