تشریح بخشنامه اخیر بیمه مرکزی در باب ممنوعیت صدور بیمه نامه مسئولیت برای وسیله نقلیه موتوری زمینی جایگزین ثالث

صنعت بیمه

بیمه مرکزی در بخشنامه ای شرکتهای بیمه را مکلف نموده است که بیمه نامه های سایر رشته ها که با تعهدات قانونی بیمه اجباری شخص ثالث و به جای آن صادر شده است را فسخ کنند.بر این اساس توضیحاتی جهت شفاف سازی اعلان می گردد.

به گزارش ریسک نیوز بیمه مرکزی در بخشنامه ای شرکتهای بیمه را مکلف نموده است که بیمه نامه های سایر رشته ها که با تعهدات قانونی بیمه اجباری شخص ثالث و به جای آن صادر شده است را فسخ کنند.

در این زمینه این سوال مطرح می شود که اآیا چنین بیمه هایی خلاف قانون محسوب میشوند و شرکت بیمه میتواند بطور یکطرفه آنها را فسخ کند؟

بر این اساس توضیحات زیر جهت شفاف سازی اعلان می گردد:

– با توجه به اجباری بودن بیمه شخص ثالث، صدور بیمه مسئولیت بدلیل آزاد بودن تعرفه آن که باعث پرداخت حق بیمه کمتر از حق بيمه شخص ثالث است خلاف قانون است.

۲- صدور بیمه مسئولیت راهی برای فرار از عدم پرداخت جریمه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است.

۳- چون صدور بیمه مسئولیت توسط شرکت های بیمه که مجری اجرای قانون هستند انجام شده است، جهت تنبیه باید بیمه نامه مسئولیت ابطال شود و کل حق بیمه به بیمه گذار برگشت داده شود.

۴- در بخشنامه می توانستند ذکر کنند اگر بیمه گذاری بصورت مکتوب تمایل به عدم فسخ/ابطال بیمه نامه دارد بیمه نامه فسخ/ابطال شود. در غیر اینصورت بیمه نامه به قوت خود باقی بماند و بیمه شخص ثالث نیز برای آنان صادر شود. البته اینکه شخصی نخواهد بیمه شخص ثالث بگیردنمی توان اجبار  کرد.

۵- با توجه به اینکه خسارت پرداختی در داخل خودرو بر اساس ظرفیت مجاز وسیله نقلیه پرداخت می شود و اگر تعداد سرنشینان وسیله نقلیه بیش از حد مجاز باشد و خسارتی اتفاق بیفتد مازاد خسارت بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است و صندوق می تواند خسارت پرداختی را ریکاوری نماید. لذا داشتن بیمه مسئولیت بنظر بد نباشد.

۶- از طرفی برخی حوادث ناشی از وسیله نقلیه نیست فلذا داشتن بیمه نامه مسئولیت برای این قبیل وسایل نقلیه لازم و ضروری است.

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟