دو آمار متفاوت از بیمه دانای 1400 و 1401+ نمودار

مهم ترین دلیل زیان دهی بیمه دانا در سال 1400، رشد 69 درصدی خسارت و مزایای پرداختی ناخالص بوده این در حالی است که درآمد حق بیمه ناخالص شرکت تنها 14 درصد رشد داشته است. کاهش درآمد سرمایه گذاری ها، رشد سایر هزینه های بیمه ای و همچنین شناسایی هزینه های غیر بیمه ای از دیگر دلایل این زیان دهی بوده است.این در حالی است که چرخش راهبردهای مدیریتی در سال 1401 سبب شد در اردیبهشت ماه درآمد مذکور به 1090 میلیارد تومان بالغ گردد و در خرداد با رشدی قابل توجه 5.645 میلیارد تومان حق بیمه صادر نمود. به این ترتیب جمع درآمد حق بیمه این شرکت در 3 ماهه نخست سال 1401 به حدود 7.808 میلیارد تومان رسید. این در حالی است که درآمد حاصل از صدور حق بیمه در کل سال 1400 حدود 8.669 میلیارد تومان بوده است.

به گزارش ریسک نیوز مقایسه عملکرد بیمه دانا در سال 1400 و 1401 از ان جهت جالب توجه است که تغییر رویکرد مدیریتی در این بازه های زمانی با نگاهی به امار شرکت قابل لمس است.

با جهش خسارت های پرداختی گزارش زیان سنگین در بیمه دانا در سال 1400 و در دوره مدیریت قبلی در حالی رقم خورد که بر اساس صورت های مالی منتشر شده، بیمه دانا که در سال های اخیر همواره در زمره سود ده ترین شرکت های بیمه ای بود، زیانی سنگینی معادل 2800 میلیارد ریال تومانی شناسایی کرده است.

بر اساس این گزارش ، مهم ترین دلیل زیان دهی بیمه دانا در سال 1400، رشد 69 درصدی خسارت و مزایای پرداختی ناخالص بوده این در حالی است که درآمد حق بیمه ناخالص شرکت تنها 14 درصد رشد داشته است. کاهش درآمد سرمایه گذاری ها، رشد سایر هزینه های بیمه ای و همچنین شناسایی هزینه های غیر بیمه ای از دیگر دلایل این زیان دهی بوده است.

با زیان گزارش شده در این دوره، شرکت علاوه بر شناسایی زیان انباشته در شمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت قرار گرفت.

اما تغییر رویکرد مدیریتی که با تغییر مدیریت در این شرکت همراه بوده حاکی از گردش محسوس راهبردهای شرکت در سال 1401 دارد به طوریکه بیمه دانا بهار را با رشد قابل توجه درآمد حق بیمه پشت سر گذاشت.

شرکت بیمه دانا در ماه نخست سال 1401 درآمد حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی) 1073 میلیارد تومانی شناسایی کرد.

بر اساس این گزارش ، در اردیبهشت ماه نیز درآمد مذکور به 1090 میلیارد تومان بالغ گردید و در خرداد با رشدی قابل توجه 5.645 میلیارد تومان حق بیمه صادر نمود. به این ترتیب جمع درآمد حق بیمه این شرکت در 3 ماهه نخست سال 1401 به حدود 7.808 میلیارد تومان رسید. این در حالی است که درآمد حاصل از صدور حق بیمه در کل سال 1400 حدود 8.669 میلیارد تومان بوده است.

مقایسه درآمد حق بیمه این شرکت در سال جاری با مدت مشابه در سال 1400، حاکی از افزایش بیش از 4 برابری آن می باشد؛ از سوی دیگر مجموع خسارت پرداختی این شرکت در 3 ماهه نخست 1401 رقمی معادل 1.157 میلیارد تومان بوده که از کل این مبلغ 466 میلیارد تومان آن مربوط به خرداد ماه می باشد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

5  +  5  =