تاثیر تحول مدیریتی در کاهش زیان بیمه سرمد در سه ماهه پایانی سال 1400

تغییر بنیادین سیاستهای مدیریتی در بیمه سرمد منجر شد، در 3 ماهه پایانی سال 1400 شاهد افزایش قابل توجه درآمدهای بیمه ای و کاهش آهنگ رشد زیان این شرکت باشیم؛ به طوری که در 3 ماهه چهارم تنها 19 میلیارد تومان زیان این شرکت افزایش داشت که نسبت به فصل های قبل رشد بسیار کمی داشته است.

به گزارش ریسک نیوز، شرکت بیمه سرمد در 3 ماهه نخست سال 1400 سود خالص حدود 2 میلیارد تومانی محقق کرد اما پس از آن در 3 ماهه دوم به دلیل افزایش سنگین خسارت های پرداختی و هزینه های بیمه ای زیان خالص 85 میلیارد تومانی شناسایی کرد.

بر اساس بررسی های ریسک نیوز در 3 ماهه سوم نیز ادامه مدیریت نادرست این مجموعه باعث شد تا روند افزایش شدید زیان بیمه سرمد ادامه داشته باشد و شرکت را با زیان سنگین 273 میلیارد تومانی مواجه ساخت.

این گزارش می افزاید، پس از فراز و نشیبهای بسیار در نهایت شرکت با تغییرات مدیریتی روبرو شد که به نظر می رسد با تغییر راهبردهای بنیادی مدیریتی همراه بوده به طوریکه منجر شد تا در 3 ماهه پایانی سال 1400 شاهد افزایش قابل توجه درآمدهای بیمه ای و کاهش آهنگ رشد زیان این شرکت باشیم؛ به طوری که در 3 ماهه چهارم تنها 19 میلیارد تومان زیان این شرکت افزایش داشت که نسبت به فصل های قبل رشد بسیار کمی داشته است.

در گزارش بعدی آمار سه ماهه 1401 بیمه سرمد را با مدت مشابه سال قبل مقایسه خواهیم کرد که از تغیییرات اساسی در روش های مدیریتی ، اصلاح ترکیب پرتفوی، ساماندهی سرمایه گذاری، پالایش شبکه فروش ، بودجه ریزی بهینه  و … حکایت دارد.

 

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  +  26  =  27